اگر بخواهید در پنجره MyComputer یک مسیر دلخواه اضافه نمایید، کافی است یک Shortcut از پوشه مورد نظر را در مسیر زیر اضافه نمایید:

c:\Users\(Username)\Links
در شکل زیر من یک shortcut از پوشه ای با نام word که با آن زیاد کار می کنم را در مسیر فوق قرار داده ام. می بینید که در بخش favorite از Navigation Pan این shortcut اضافه شده است. بنابر این هر زمان پنجره My Copmputer باز شود، با کلیک روی این shortcut محتوای پوشه word نمایش داده خواهد شد.نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 بهمن 1391    | توسط: خدامی طبقه بندی: Windows 7،     |