—برای اینکه کنترل ها را  نام گذاری کنید باید از یک سری قوانین پیروی کنید تا شناسایی نوع کنترل برای شما راحت تر باشد، که البته رعایت

این قوانین اختیاری است. به عنوان مثال برای نام گذاری دکمه
Save باید نام کنترل را cmdSave  بگذارید که cmd  مخفف

CommandButton  است و Save  هم معرف عملکرد این دکمه یعنی ذخیره کردن است. لینک زیر پیشوندهای پیشنهاد شده توسط

مایکروسافت می باشد


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 13 اسفند 1391    | توسط: خدامی طبقه بندی: برنامه نویسی،     |