آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارند ، راحت تر می خوابند . . .
قبل از خواب دیگران را ببخشید و
خدا قبل از اینکه بیدار شوید ، شما را بخشیده است ...
 


 
هنگام دلتنگی یه وقت نگی ای خدا؛ من یه مشکل بزرگ دارم،
بگو ای مشکل؛ من یه خدای خیلی بزرگ دارمخدایا ، راهی نمیبینم ، آینده پنهان است
اما مهم نیست
همین کافیست که تو راه را میبینی و من تو را . . .


 

خدایا
ما را ببخش که در کار خیر  یا “جار” زدیم یا “جا” زدیمچنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند و خدا را نمی شناسند
بواسطه آشنایی با تو ، با خدا آشنا شوند . . .
 


 
خدایا
آن قدر برپای طلب،تاول نامرادی نشسته است
که جز تو محبوبی را سراغ نگیریم
و آن قدر بر قلب عاطفه ، خنجر جفا خورده است
که سر به دامان دیگری نسپاریم . عجیب است که پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتماد می کنیم
بعد از گذشت چند ساعت به کلاهبرداری !
بعد از چند روز به دوستی
بعد از چند ماه به همکاری
بعد از چند سال به همسایه ای
اما بعد از یک عمر به خدا اعتماد نمی کنیم . . .
 


همیشه به کسی تکیه کنید که به کسی تکیه نکرده باشد
و او کسی نیست غیر از خدا . . .
 

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش
خواهی دید که آن لحظه هرگز نخواهد رسید . . .
 


 
هرگاه با دیگرانید، خود را خط بزنید و
 
هر گاه با خدایید، دیگران را . . .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 اردیبهشت 1392    | توسط: خدامی طبقه بندی: مذهبی،     |