وبلاگ اطلاع رسانی دانشجویان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا http://ekhoddami.mihanblog.com 2019-08-17T06:41:36+01:00 text/html 2016-11-25T04:09:09+01:00 ekhoddami.mihanblog.com خدامی اسلاید درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی http://ekhoddami.mihanblog.com/post/84 <br><div align="center"><font size="5"><a href="http://zahedpoor.ir/Downloads/shive.pdf" target="" title="">شیوه ارائه مطالب علمی و فنی</a></font><br></div> text/html 2014-12-20T14:41:32+01:00 ekhoddami.mihanblog.com خدامی جزوه CSS http://ekhoddami.mihanblog.com/post/81 <a href="http://zahedpoor.ir/Downloads/css_1.pdf" target="" title="">دانلود</a> text/html 2014-01-01T07:02:57+01:00 ekhoddami.mihanblog.com خدامی ASP.net http://ekhoddami.mihanblog.com/post/77 <a href="http://zahedpoor.ir/Downloads/sessionJozve.rar" target="" title="مفهوم Session">دانلود جزوه Session</a><br><br><a href="http://www.zahedpoor.ir/Downloads/ajax.pdf" target="" title="">دانلود جزوه Ajax</a><br> text/html 2013-06-12T02:45:39+01:00 ekhoddami.mihanblog.com خدامی غلامی این خانواده، دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما http://ekhoddami.mihanblog.com/post/76 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">به طاها به یس به معراج احمد</span></b><b><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA"></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">به قدر و به کوثر به رضوان و طوبی</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">به وحی الاهی، به قرآن جاری</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">به تورات موسی و انجیل عیسی</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">بسی پادشاهی کنم در گدایی</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">چو باشم گدای گدایان زهرا (س)</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">چه شب ها که زهرا دعا کرده تا ما</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">همه شیعه گردیم و بی­تاب مولا (ع)</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">غلامی این خانواده، دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">مسیرت مشخص، امیرت مشخص ،مکن دل دل ای دل</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">بزن دل به دریا</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">که دنیا به خسران عقبا نیرزد</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">به دوری ز اولاد زهرا (س) نیرزد</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی­های امروز و این جا</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">به افسوس بسیار فردا نیرزد ...</span></b></font></p><font color="#000099" size="3"><br></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">خدایا به روی درخشان مهدی</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">به زلف سیاه و پریشان مهدی</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">به قلب رئوفش که دریای داغ است</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b>به چشمان از غصه گریان مهدی<br></font></p><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA"></span></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA">مرا دائم الاشتیاقش بگردان</span></b><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA"> &nbsp; &nbsp; مرا سینه ­چاک فراقش بگردان</span></b><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font color="#000099" size="3"><b><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;" lang="FA"></span></b></font> </p> text/html 2013-06-12T02:39:43+01:00 ekhoddami.mihanblog.com خدامی موسی و آهنگر http://ekhoddami.mihanblog.com/post/75 <p dir="RTL"><font size="3"><b><span style="font-family:&quot;B Mehr&quot;" lang="FA">خداوند متعال، موسی </span></b><span><span style="font-size:8.0pt" lang="FA">علیه­السلام</span></span><b><span style="font-family:&quot;B Mehr&quot;" lang="FA"> را با یکی از اولیایش آشنا کرد که شغل آهنگری داشت. موسی چند روز مهمان خانه­ ی آهنگر&nbsp; شد، اما نه شب­ زنده­ داری از او دید و نه روزه و عبادت خاصّ دیگری. </span></b></font></p><p dir="RTL"><font size="3"><b><span style="font-family:&quot;B Mehr&quot;" lang="FA">هنگام جدا شدن، موسی </span></b><span><span style="font-size:8.0pt" lang="FA">علیه‌السلام</span></span><b><span style="font-family:&quot;B Mehr&quot;" lang="FA"> از آهنگر پرسید: در این چند روز، من از تو عبادت خاصّی ندیدم. چه کرده ­ای که از اولیای خداوند شدی؟ </span></b></font></p><p dir="RTL"><font size="3"><b><span style="font-family:&quot;B Mehr&quot;" lang="FA">آهنگر گفت: من در آهنگری اجیر شخص دیگری هستم. دیدم اگر شب­ زنده­ داری کنم یا روز را به روزه گرفتن بپردازم، موقع کار، کسل و خواب‌آلود هستم و ضعف روزه بر من غالب می­شود. در این صورت نمی­توانم حقّ صاحب­کارم را ادا کنم و درآمدم </span></b><b><span style="font-family:&quot;B Mehr&quot;;color:red" lang="FA">حلال </span></b><b><span style="font-family:&quot;B Mehr&quot;" lang="FA">نیست. از این رو از روزه گرفتن و شب­ زنده‌ داری منصرف شدم. خداوند به خاطر </span></b><b><span style="font-family:&quot;B Mehr&quot;;color:red" lang="FA">حلال­خوری </span></b><b><span style="font-family:&quot;B Mehr&quot;" lang="FA">مرا از اولیای خود قرار داد.</span></b></font></p><font size="3"><b><span style="font-family:&quot;B Mehr&quot;" lang="FA">آهنگر </span></b><b><span style="font-family:&quot;B Mehr&quot;;color:red" lang="FA">معنای صحیح بندگی خدا </span></b><b><span style="font-family:&quot;B Mehr&quot;" lang="FA">را می‌دانست و </span></b><b><span style="font-family:&quot;B Mehr&quot;;color:red" lang="FA">امانت «آهنگری</span></b><b><span style="font-family:&quot;B Mehr&quot;" lang="FA">» را رعایت کرد. </span></b><b><span style="font-family:&quot;B Mehr&quot;;color:red" lang="FA">کسب حلال واجب است</span></b><b><span style="font-family:&quot;B Mehr&quot;" lang="FA">، اما روزه‌ی مستحب و نماز شب، واجب نیست. </span></b> </font> text/html 2013-06-12T02:31:28+01:00 ekhoddami.mihanblog.com خدامی کار نیک http://ekhoddami.mihanblog.com/post/74 <font size="1"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align: right; direction: rtl;" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">همه شب نماز خواندن،همه روز روزه رفتن</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">همه ساله از پی حج سفر حجاز کردن</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">زمدینه تا به کعبه سر وپا برهنه رفتن</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">دو لب از برای لبیک به گفته باز کردن</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">به مساجد و معابد همه اعتکاف کردن</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">به حضور قلب ذکر خفی و جلی گرفتن</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">طلب گشایش کار ز کارساز کردن</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">پی طاعت الهی به زمین جبین نهادن</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">گه و گه به آسمان ها سر خود فراز کردن</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">به مبانی طریقت به خلوص راه رفتن</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">ز مبادی حقیقت گذر از مجاز کردن</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">به خدا قسم که هرگز ثمرش چنین نباشد</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">که دل شکسته ای را به سرور شاد کردن</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">به خدا قسم که کس را ثمر آنقدر نبخشد</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"> <div style="text-align:right;direction:rtl" dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><sub><span style="color: blue;" lang="AR-SA">که به روی ناامیدی در بسته باز کردن</span></sub><span lang="FA"></span></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span dir="ltr"></span><sub><span style="color: blue;"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span></sub><sub><span style="color: blue;">"</span></sub><sub><span style="color: blue;" dir="rtl" lang="AR-SA">شیخ بهایی"</span></sub></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><font size="1"> </font> text/html 2013-05-21T08:02:52+01:00 ekhoddami.mihanblog.com خدامی خدا http://ekhoddami.mihanblog.com/post/73 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="ltr"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br> </font> </div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="ltr"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br> </font> </div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> <br> </font><div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr"></span></font></div><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: red;" lang="FA">آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارند ، راحت تر می خوابند . .</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> .<br><br></span><span dir="ltr"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr" style="color: rgb(141, 179, 226);"></span></font><hr><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr" style="color: rgb(141, 179, 226);"><br></span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: red;" lang="FA">قبل از خواب دیگران را ببخشید و</span><span style="color:red" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: green;" lang="FA">خدا قبل از اینکه بیدار شوید ، شما را بخشیده است ...</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"></span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></div><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr" style="color: rgb(141, 179, 226);"></span></font><hr><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr" style="color: rgb(141, 179, 226);"><br></span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></div><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: green;" lang="FA">هنگام دلتنگی یه وقت نگی ای خدا؛ من یه مشکل بزرگ دارم،</span><span style="color: rgb(62, 62, 62);" lang="FA"><br> </span><span style="color: red;" lang="FA">بگو ای مشکل؛ من یه خدای خیلی بزرگ دارم<br><br></span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr" style="color: rgb(141, 179, 226);"></span></font><hr><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr" style="color: rgb(141, 179, 226);"><br></span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: green;" lang="FA">خدایا ، راهی نمیبینم ، آینده پنهان است</span><span style="color:green" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: red;" lang="FA">اما مهم نیست</span><span style="color:red" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: green;" lang="FA">همین کافیست که تو راه را میبینی و من تو را . . .</span><span style="color:green" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr" style="color: rgb(141, 179, 226);"><br></span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA"></span></font><hr><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA">&nbsp;<br><br></span></font></div><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: red;" lang="FA">خدایا</span><span style="color:red" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: green;" lang="FA">ما را ببخش که در کار خیر&nbsp; یا “جار” زدیم یا “جا” زدیم<br><br></span><span style="color:green" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"></font><hr><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: red;" lang="FA"><br>چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند و خدا را نمی شناسند</span><span style="color:red" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: green;" lang="FA">بواسطه آشنایی با تو ، با خدا آشنا شوند . . .</span><span style="color:green" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></div><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr" style="color: rgb(141, 179, 226);"></span></font><hr><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr" style="color: rgb(141, 179, 226);"><br></span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></div><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: green;" lang="FA">خدایا</span><span style="color:green" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: red;" lang="FA">آن قدر برپای طلب،تاول نامرادی نشسته است</span><span style="color:red" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: green;" lang="FA">که جز تو محبوبی را سراغ نگیریم</span><span style="color:green" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: red;" lang="FA">و آن قدر بر قلب عاطفه ، خنجر جفا خورده است</span><span style="color:red" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: green;" lang="FA">که سر به دامان دیگری نسپاریم .<br><br></span><span style="color:green" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr" style="color: rgb(141, 179, 226);"></span></font><hr><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr" style="color: rgb(141, 179, 226);"><br></span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="color: green;" lang="FA">عجیب است که پس از گذشت</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">یک دقیقه</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: green;" lang="FA">به</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">پزشکی</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: green;" lang="FA">اعتماد می کنیم</span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: green;" lang="FA">بعد از گذشت</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">چند ساعت</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: green;" lang="FA">به</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">کلاهبرداری</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> !</span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: green;" lang="FA">بعد از</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">چند روز</span><span style="color: green;" lang="FA"> به</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">دوستی</span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: green;" lang="FA">بعد از</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">چند ماه</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: green;" lang="FA">به</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">همکاری</span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: green;" lang="FA">بعد از</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">چند سال</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: green;" lang="FA">به</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">همسایه ای</span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: green;" lang="FA">اما بعد از</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: red;" lang="FA">یک عمر</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> به </span><span style="color: red;" lang="FA">خدا</span><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA"> </span><span style="color: green;" lang="FA">اعتماد نمی کنیم . . .</span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></div><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr" style="color: rgb(141, 179, 226);"></span></font><hr><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr" style="color: rgb(141, 179, 226);"><br></span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: green;" lang="FA">همیشه به کسی تکیه کنید که به کسی تکیه نکرده باشد</span><span style="color:green" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: red;" lang="FA">و او کسی نیست غیر از خدا . . .</span><span style="color:red" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></font><hr><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA"></span></font></div><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr" style="color: rgb(141, 179, 226);"><br></span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: rgb(79, 98, 40);" lang="FA">تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش</span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: red;" lang="FA">خواهی دید که آن لحظه هرگز نخواهد رسید . . .</span><span style="color:red" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></div><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr" style="color: rgb(141, 179, 226);"></span></font><hr><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="ltr" style="color: rgb(141, 179, 226);"><br></span><span lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></div><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: green;" lang="FA">هرگاه با دیگرانید، خود را خط بزنید و</span><span style="color:green" lang="AR-SA"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></div><div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">ه</span><span style="color: red;" lang="FA">ر گاه با خدایید، دیگران را . . .</span><span dir="ltr"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> <span dir="ltr"></span> </font> text/html 2013-03-05T13:15:19+01:00 ekhoddami.mihanblog.com خدامی نمایش پسوردهای ذخیره شده در Firefox http://ekhoddami.mihanblog.com/post/69 <br><div style="direction: ltr;" align="left"><ol><li>From Tools menu click options</li><li>Click Security tab</li><li>Click Saved password</li><li>Click Show passwords and Yes</li></ol><img src="http://enev.net84.net/img/edfeadfe6369.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><img src="http://www.imgplace.com/view" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><img src="http://www.imgplace.com/view" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2013-03-05T10:03:56+01:00 ekhoddami.mihanblog.com خدامی اسلایدهای ASP.NET http://ekhoddami.mihanblog.com/post/68 <a href="http://zahedpoor.ir/Downloads/ASP.rar"> &nbsp;&nbsp;دانلود بخش اول </a><br><br> <a href="http://zahedpoor.ir/Downloads/sessionJozve.rar" target="" title="مفهوم Session">دانلود جزوه Session</a><br><br><a href="http://www.zahedpoor.ir/Downloads/ajax.pdf" target="" title="">دانلود جزوه Ajax</a><br> <br> text/html 2013-03-04T07:23:36+01:00 ekhoddami.mihanblog.com خدامی جاسازی فونت در فایل Word http://ekhoddami.mihanblog.com/post/67 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-indent:5.65pt;line-height:16.0pt"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">احتمالا شما نیز با این مشکل برخورده</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">‌</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">اید که هنگامی که فایل متنی </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Word</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span> خود را در سیستم دیگری باز می</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">‌</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">کنید، فونت</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">‌</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">های متنوع به کار رفته در فایل شما اجرا نشده و متن شما با ظاهر متفاوتی نمایش داده می</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">‌</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">شود. همانطور که می</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">‌</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">دانید این مشکل به خاطر نبود فونت</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">‌</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">های مورد نظر در سیستم کامپیوتری مورد نظر است. در گذشته برای حل این مشکل لازم بود که در کنار فایل متنی، فونت</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">‌</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">های مورد نیاز هم قرار داده می</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">‌</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">شد تا در صورت لزوم از آن</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">‌</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">ها استفاده شود. اما در مجموعه آفیس نسخه 2007 به بعد قابلیتی نهاده شده که فونت</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">‌</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">های مورد نیاز به متن پیوست شده و دیگر نیازی به قرار دادن فونت</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">‌</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">ها در کنار فایل به صورت سابق نیست.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-indent:5.65pt;line-height:16.0pt"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">جهت پیوست شدن فونت</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">‌</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">ها به فایل متنی، در پنجره </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Save</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span> قسمت </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Tools</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span> و سپس </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Save Options</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span> را انتخاب نمایید تا در قسمت پایینی پنجره جدید گزینه </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Embed fonts in the file</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span> را مشاهده نمایید. با انتخاب این گزینه تمامی فونت</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">‌</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">های به کار رفته در متن هنگام ذخیره سازی، به فایل پیوست شده و در هر سیستم دیگری بدون مشکل قابل نمایش خواهد بود.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-indent:5.65pt;line-height:16.0pt"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">توجه کنید که در این بخش گزینه</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">‌</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">ای با عنوان </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Do not common system fonts</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span> وجود دارد که بهتر است تیک خورده باشد، در غیر این صورت تمام فونت</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#1f497d">‌</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">های پیشفرض سیستم نیز به فایل ملحق شده و در نتیجه حجم فایل نهایی بسیار زیاد خواهد شد.</span><span dir="LTR"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span dir="LTR"><img src="http://mail.google.com/mail/h/eyaj4f52ml00/?view=att&amp;th=13d20fb5f87c6ba6&amp;attid=0.0.1&amp;disp=emb&amp;zw&amp;atsh=1" alt="cid:image002.png@01CE084E.558E1810" width="503" height="508"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span dir="LTR"><img src="http://mail.google.com/mail/h/eyaj4f52ml00/?view=att&amp;th=13d20fb5f87c6ba6&amp;attid=0.0.2&amp;disp=emb&amp;zw&amp;atsh=1" alt="cid:image003.jpg@01CE084E.558E1810" width="531" height="434"></span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA"></span></p><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"></span> text/html 2013-03-03T11:58:14+01:00 ekhoddami.mihanblog.com خدامی قوانین نامگذاری کنترلها http://ekhoddami.mihanblog.com/post/66 <div style="language:en-US;line-height:150%;margin-top:5.8pt;margin-bottom: 0pt;margin-right:.3in;text-indent:-.3in;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-line-break-override:none;word-break:normal; punctuation-wrap:hanging"><div align="right"><font size="3"><span style="color: rgb(211, 72, 23); font-family: &quot;Wingdings 2&quot;;">—</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black;">برای </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black;">اینکه کنترل ها را&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black;"> </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black;">نام گذاری کنید باید از یک سری قوانین پیروی کنید تا شناسایی نوع کنترل برای شما راحت تر باشد، که البته رعایت <br><br>این قوانین اختیاری است. به عنوان مثال برای نام گذاری دکمه </span><span style="font-family: Perpetua; color: black;">Save </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black;">باید نام کنترل را </span><span style="font-family: Perpetua; color: black;">cmdSave</span><span style="font-family: Perpetua; color: black;"> </span><span style="font-family: Perpetua; color: black;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بگذارید </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black;">که </span><span style="font-family: Perpetua; color: black;">cmd</span><span style="font-family: Perpetua; color: black;"> </span><span style="font-family: Perpetua; color: black;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black;">مخفف <br><br></span><span style="font-family: Perpetua; color: black;">CommandButton</span><span style="font-family: Perpetua; color: black;"> &nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black;">است و </span><span style="font-family: Perpetua; color: black;">Save &nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black;">هم معرف عملکرد این دکمه یعنی ذخیره کردن است. لینک زیر پیشوندهای پیشنهاد شده توسط <br><br>مایکروسافت می باشد</span></font><br><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-font-family: Perpetua;mso-fareast-font-family:+mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-color-index:1;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa"></span></div><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-font-family: Perpetua;mso-fareast-font-family:+mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-color-index:1;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa"><br></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:Perpetua;mso-ascii-font-family:Perpetua; mso-fareast-font-family:+mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-color-index:1;mso-font-kerning:12.0pt;language:fa"><span style="mso-spacerun:yes"></span></span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-font-family:Perpetua;mso-fareast-font-family: +mn-ea;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-color-index:1; mso-font-kerning:12.0pt;language:fa"></span></div> text/html 2013-02-22T15:17:15+01:00 ekhoddami.mihanblog.com خدامی حذف زمینه و پررنگ کردن متن اسکن شده در فتوشاپ http://ekhoddami.mihanblog.com/post/65 برای این کار صفحه&nbsp; رو وارد فتوشاپ کنید و بعد اون رو به حالت سیاه و سفید تبدیل کنید(Image\Adjustment\Black &amp; white) و بعد با استفاده از level&nbsp; مسیر (image/adjustment/level) استفاده کنید به این شکل که لغزاننده سفید رنگ رو به مرکز نزدیک کنید تا فقط اشیای پر رنگ توی تصویرت باقی بماند یعنی همون متن ها و&nbsp; بعد برای اینکه نوشته ها واضح تر بشه لغزاننده ی سیاه رنگ رو هم یه کمی به مرکز نزدیک کنید.<br>برای پررنگ تر شدن می توان از ابزار Burn O استفاده نمایید.<br> text/html 2013-02-18T05:42:32+01:00 ekhoddami.mihanblog.com خدامی اضافه کردن مسیر دلخواه به Navigation Pan در My Computer http://ekhoddami.mihanblog.com/post/64 <br> text/html 2013-02-14T16:50:42+01:00 ekhoddami.mihanblog.com خدامی چگونه با فشردن کلید F1 صفحه help مربوط به عبارت انتخاب شده در Visual Studio 2010 ,2012 آورده شود؟ http://ekhoddami.mihanblog.com/post/63 <div style="direction: ltr;" align="left"><h1 class="entry-title">Debug Visual Studio F1 Help</h1> <div class="entry-meta"> <span class="meta-prep meta-prep-author">By </span><span class="author vcard"><a class="url fn n" href="http://thirdblogfromthesun.com/author/jmb64/" title="View all posts by Jeff Braaten">Jeff Braaten</a></span> <span class="meta-sep meta-sep-entry-date"> | </span> <span class="meta-prep meta-prep-entry-date">Published: </span><span class="entry-date"><abbr class="published" title="2013-01-24T18:51:37-0800">January 24, 2013</abbr></span> </div> <p>What can you do if Visual Studio F1 Help is broken or not working?&nbsp; Behind the scenes, Visual Studio maintains a help context that it passes to the help system when you press F1.&nbsp; The help system then displays the topic that best matches your context.&nbsp; A good first step in debugging F1 problems is understanding the information that Visual Studio is passing to the help system.</p> <p>This post includes instructions for both Visual Studio 2010 and Visual Studio 2012.</p> <h2>Debugging Visual Studio 2012 F1 Help</h2> <p>To see the help context, add the following entry to your registry:</p> <table width="639"> <tbody> <tr> <td style="font-size: 14px; background: #fdfcdc; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; padding-left: 10px; padding-right: 10px" valign="top" width="537"><code>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\11.0\Dynamic Help <br><code>"Display Debug Output in Retail" = "YES"</code></code></td> </tr> </tbody> </table> <p>Detailed instructions follow:</p> <ol><li>Close Visual Studio. </li><li>Launch the Registry Editor (regedit.exe) </li><li>Navigate to <strong>HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\11.0\Dynamic Help</strong>.&nbsp; By default, the Dynamic Help key has the following string values:&nbsp; <br><a href="http://thirdblogfromthesun.com/wp-content/uploads/2013/01/registry-before.png"><img title="registry-before" style="border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border-top-width: 0px" alt="registry-before" src="http://thirdblogfromthesun.com/wp-content/uploads/2013/01/registry-before_thumb.png" border="0" height="359" width="567"></a> </li><li>Right click on the <strong>Dynamic Help</strong> key and select <strong>New | String Value</strong>. </li><li>Right click on the default name of the new string and change it to "Display Debug Output in Retail".&nbsp; Ensure that the string type is “REG_SZ”. </li><li>Double-click on the string name you just entered and change the Data field to "YES" and click the <strong>OK</strong> button. <br>&nbsp;<a href="http://thirdblogfromthesun.com/wp-content/uploads/2013/01/keyvalue.png"><img title="keyvalue" style="border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border-top-width: 0px" alt="keyvalue" src="http://thirdblogfromthesun.com/wp-content/uploads/2013/01/keyvalue_thumb.png" border="0" height="179" width="398"></a> </li><li>Verify that your entry is correct: <br><a href="http://thirdblogfromthesun.com/wp-content/uploads/2013/01/registry-after.png"><img title="registry-after" style="border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border-top-width: 0px" alt="registry-after" src="http://thirdblogfromthesun.com/wp-content/uploads/2013/01/registry-after_thumb.png" border="0" height="150" width="419"></a> </li><li>Close the Registry Editor. </li><li>Launch Visual Studio. </li><li>Click on <strong>Debug Help Context</strong> in the Visual Studio Help menu to launch the Debug Help Context pane. <br><a href="http://thirdblogfromthesun.com/wp-content/uploads/2013/01/helpmenu.png"><img title="helpmenu" style="border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border-top-width: 0px" alt="helpmenu" src="http://thirdblogfromthesun.com/wp-content/uploads/2013/01/helpmenu_thumb.png" border="0" height="369" width="323"></a> </li></ol> <p><strong>The Debug Help Context Pane</strong></p> <p>As you click around inside Visual Studio, you’ll see the properties in the Debug Help Context pane change dynamically.&nbsp; This is the information that is passed to the help system when you press F1.</p> <p><a href="http://thirdblogfromthesun.com/wp-content/uploads/2013/01/dhc.png"><img title="dhc" style="border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border-top-width: 0px" alt="dhc" src="http://thirdblogfromthesun.com/wp-content/uploads/2013/01/dhc_thumb.png" border="0" height="753" width="386"></a></p> <p>The importance and meaning of the help context properties deserve a separate blog post.&nbsp; Properties of note include:</p> <ul><li><strong>Keywords</strong> are added and removed to the help context depending on the location of the cursor in the editor or design surface.&nbsp; When selecting a topic to display, the help system will prefer higher priority keywords over those with lower priority. </li><li><strong>LCID</strong> is the human language of the Visual Studio IDE (English, French, etc.).&nbsp; The help system uses it to select the correct content locale.</li><li><strong>TargetFrameworkMoniker</strong> is of importance to managed code developers as it specifies the version of the runtime being used. </li></ul></div> text/html 2013-02-06T13:37:52+01:00 ekhoddami.mihanblog.com خدامی آیا از انجام تنظیمات تکراری در اسلایدها خسته شده اید؟ http://ekhoddami.mihanblog.com/post/62 <p dir="rtl" align="justify"><strong>تعربف</strong> :&nbsp;Slide Master یا اسلاید رهبر به اسلایدی گفته می شود که تنظیمات انجام گرفته بر روی آن به طور خودکار بر همه اسلایدها و حتی اسلایدی که جدید ایجاد می گردد،&nbsp; اعمال شود . <br></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong>توضیح</strong> : فرض کنید که شما یک نمایش با 6 اسلاید ایجاد کرده اید . اگر به طور مثال بخواهید بالای همه اسلایدها آرم شرکت را اضافه کنید به جای آنکه این عمل را در هر اسلاید به طور جداگانه انجام دهید می توانید به Slide Master مراجعه کرده و با اضافه کردن آرم شرکت به Slide Master مطمئن باشید که تغییر انجام شده به همه اسلاید ها انجام خواهد شد .</p><p dir="rtl" align="justify">یا اگر می خواهید فونت، اندازه، جهت متن(راست به چپ یا چپ به راست)، اندازه Text Box ها، محل شماره صفحه، محل footer و ......... را بر روی همه اسلایدها تغییر دهید، کافی است،&nbsp; Slide Master را عوض نمایید. توجه داشته باشید که اسلایدهای جدیدی که اضافه می نمایید نیز دارای این تغییرات هستند.</p> <p dir="rtl" align="justify"><br></p><p dir="rtl" align="justify">برای این منظور کافی است از تب View گزینه&nbsp; Slide Master را انتخاب نمایید.</p>سپس روی Layout مورد نظر کلیک کرده و تغییرات مورد نیاز را اعمال کنید.<br>در نهایت از تب Slide Master گزینه Close Master View را انتخاب نمایید.<br><br><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA5gAAACJCAIAAADGyABJAAAgAElEQVR4nOy9+XPbVpr3q7/hVqmm6r6+7+2+5bfuzbzT3ektk8SeTsLudJylM+7MTKbTsWXZsbN0nMSdzuZFjpTFdkIxkS3vMmXZlizLtjZbshZroVZSKyFuojYu4iru+07i/nBIEARAEpRAkZLB+pTq6BA4eJ4HzwG+PDgACqw2u37FoFKpVwxGu8NpNJpUKrXBYLTbHXr9ykcNj39597m/nP7X0Qkhd3qxf3yhtU/UP744LpAdPXn+h+u996es/QswnvsCX82g6UKn5kKn5kqP7kqPjt2rY/fqQPlKj64K8FBb9VB7GU239nK39lK39lK39iKgS3shiuZCl+Z8Z5xzgI44Z2OcblefblefbotTgeJHwH3Vj/dVPyTCurdKKh9oKx9obwxZO8QBwpjQ0NDQ0NDQ0NBQSIFLfAEefMEmOGuzO+5NXzpU/2+NY2ftdofH63O7Pe/d+NnHV7f9J+uJ0XHhGCQbmFxqH5ydnlV3cMY/PH7mcut0l8iLb7RN4Ds7Ypwz+G0e2OaBXX5SOH0Z4EiH3ZsZthR4SKG3h/X28NiC+3S7ul3gz/mupaGhoaGhoaHZ3BS4hvaGvcLI4I6VFcNnzT9vmn3j0M3tRqPJ7fEGAqG3qv/lwJkndjJ/M8QTACE7PC2fV6z8eKnu2I83GwaUfXNhTIt985GaAdOoOej0w+5AJvgjGFyZ40TwUYbDmwFOb2RK6bnKMfXNR3K+d2loaGhoaGhoNjEFrqG9sP0c3Pg/lMrlz5p/Xg+9dnlkx8Gbj79z7RdvsX/+H9/84uUjP2N8+XMOF+JOLw5PyxeXjZMzcx8c/aGijtM2bcM01zcf6ZsL/3BvWeCPuP2wL5gB3rQEMsCzLuDluCcAK51h1v3le5OWnO9dGhoaGhoaGppNTAGs/R42nIq0/j9yueKz5p/XjL96uueF0ruMj69uP3D2X186/LNnPnzs5RO/7h/lD07Mz8pWTBbniR+vHCm/Ude72CMNYprrmwv3SIOseyp+EHb7YZsnQoiVEDcWCznMaFxRTKvF6FwTZndkzh1h3VO1Tpjww9U0NDQ0NDQ0NDRUUQBrj8Omo86W/08uV1zvO7n/yhO7z//q9YrH/6P8F6+e+jnjy5+99PUvz3d91DvEnxIrPL5A+8OBg8cqzjaMtPPt+KvnfXPhhxJ/TMim0ak42RpOiiuOmRwmJxbj2jBgcBBjcUdmPBHWPVXzmKFXGsr5DqahoaGhoaGh2awUOOv/yXrvcXnX1xqNxm63m0zm5WWVXK6QyxWLS/LZuUVIKB2dEI1D8w6XWzq/9P5h5onL9++OaAhVWq801C32se6poCDs8qXUpjjSa9Nk4DQroWwlI0MxrKQiRIjFHR73Rlj3VM28FfyINQ0NDQ0NDQ0NDVUUKJVKpVKp0WgtFqvP5/f5fC6X2+Fw2u1Oq9W+YrQo1CtLy3qny6NQqg+VsI5X3KrtWegW+wib65WGukTeuJB1hQkhlqrOEAYTOYwOAgx47MSsrAo9wIbF6g4P+yKse6omrv7hLP0cLhoaGhoaGhqabFHgcrndbrfX6w0EAqFQOByOhELhYDAUDIb8/oDT7XO4fKFwRDovO1TCOsqqvfpA1ClwJ7slv0caRISs0xc2u0JYEJHac6+QwSxkMAsZ1UxpyOScfSdeuHfHGTIiOEJGx+w7jOrvJSl1qmP2bQazsGwW/Avk5nh1dSGj+jtJcMUe1Kdh9m1G9XeSoN6GRZcJVneI44eBkE0m95Mz/zrj6sdDyf7NL8oPMwsZzMIi7k0KWltHT4e4T6bf1vzrjPvla/JidS2sA/OvR/sds5DBfP0O+bXywp3yw4k237lfWMS9mTfmJUAq01LHnMzqeX2UoKGhock2BZFIJBKBIxE4EolEIpFwOBIOR0KhUDAUCgRDwVAIjkS6+obfP8w8XnHr6gPRgxlnigdLIUJ2Jgg7feGkw6jSEUZUtiIAqRo0OgiJfmtwxLDjmX2bwSxktN62B1fsQIOufLePWcio/k5MIE9xanX2AKP6lDi5SLUSoMVhdYf6Y0KW8CG7KdlIQpZS89bP05tnrr5++P6TZ8z5HZDsgTLyzv3CPNR/qblzv/DwPPIvVtfmE2vONFrI0tDQ0KSnIBKBwQfRspFIJBwOg4JcqWadv37wWMWJy/drexZSjMUCHs4GECHr8IZNjiBCgjCVjDzHaL2TKFXfBlLVjhQQbcosLGt9OzawuoJUls6u2IIrcTE6+zaj+u3S6ueqV/S2oM4a0HW1PscePsCoPiUO6Kz6U/uio1DPsfU6a0BnDfDY1YUMZiGj9ZZVciA2RvUMW6+1BLSWWE2pBPy7n1G9v7S6cN8w1xLQJMfiCvUHokK2U+jJcH+kELLIQBq65urrh68WMphPnjFHx0fj5/jY8qizPtUg5s2/zrj68Zn7IIDImfvmmauFDCZKKmFMitlfdPXJWPCzoy/RmD8uul++MP96fCCZ0PgE15IE2fxxEdrs+Ehn7N80+45ExLK61+DEcVb03jF/XBQTiPEhT5w7h+f7F+Dyw/igYeUm1fajbQbl/DEvRaZhbEPyHyyQJkliej111mXVIxoaGpp8pAAm+oRCIYl08dK1Ox8e+/FI+Y2zDSN3RzTdYl/ah/wnCtkQWrxiRlInqqsLGcy3u9HjqdXfSQIrdkmsELhdxnyuWr9iC+i7WwsZ1d+JA3pboKGU+XZ3QG/Tf7cvWqOLIjnAqD4llhzYN8yzBrTWwK3S6pNiyQFG9UlxQGsNaC2BmEJtvWUJaCyS/dECQLKfUX1SFNBY/BqL/1Ypc3+XX2PRndxXfULkV1vE+xnMZ9g6tcUfxUyM2RXkrEnIxi/7os9q8fNxVFhEF37yjLl/iPskOM8NcZ+MneNjI1Xmj4uyN1qDVnsxeRcf5MNe7cWZFLM/oaksM8R9MqZvYsogmfGJRhIFGRUHQjmVZt+ljViW9xp88wyiorB75+aZq4lCMMEdwiX779x/sugq8BQlH6knvu/iejSPzEueaXD5YexPTcQM0kmSOutoaGhoHjkKZEqNRmfQ6AzLaq1Eujg4Onm94f6XzMsfHj9z7MebFXWcut7Fdr6d5JOkECErCMJ2T8hgDyRjxQ40K7Nw3/C4PaZfxYEVW7SgjxfQZcnbKJ13oCsAxlZ11oDOCoSs/1Yp80CXXyMafqZUrLGI9zOqT4r8Gotf09WKzMo9KQIilVlYKgbKVW0W72dUnxACPSrej9rK/i7Mt3612a9KgtmJErICd4b7I9mILKFCSl1YxTzITEltnvnjIqIR4rhJxLIvq6TWQKRji740j/69kbqpTCOWvb0W2xEp9s4Q98ki7s2EXx1JUium7MsPX/34Dmat7BDbd4m/RvLGPFKZliwH0iZJ6qyjoaGheeQoKPmx/vD31z47Vf3ZqerD31879uPNr841/XC9t+oev2FA2TZt65EGyb9tNYWQXUFjQ9B/t4/5djehfo0V4iIVXYijjSI5wKg+KfJrRcPPlIq57Or9Xf6okBX6NV2thfuGR81YSTrKri5ktNaj6lVmvyqh7FeZ/CqTeD+j+oQAlFNhduSJkF2Hc1u6M270WnmycaP1F7KYAe8Uw6gkCgkjZ5QIWUzEsr3XUPMHCOJv/rgIUX7JLEctOQSuoZs/LrpfPoSslSXQW0wR2FyZB5PItBQ5kDJJ0mQdDQ0NzSNHwZ1hdcOA8hZHcYujaBhQ3hlWN3H196esXSLvKl5M1ScNPBR7wNQCuzsE1KqeEKtfb/Xrrbrv9jHf7vLrrWIwnqqLF3Sn9jGfY+u0Fr+2qxUMo2otupP7mM+AyhiaKDHNatad3Ff9TOnQqNkXk6c+dVdrYalYZfKpOloLGdUnBD6VCaA7sRf8C6Sqb9nkWzbpvt3LfOaKbtnkiyF+i1H97Yxv2ZgUpdGnNPpMjgAQss1cXZfQlWEAk57qklx5TCa2zB8XrcOcufSyDDWRAG/SugtZ4vuE1iBk45d9U8Uh5b5LEbFs7zX0NAmChCk/zETdq5QqtW6euYpctc/mvXTEW8xD85JkGsa2hP2eau4QehJImqyjoaGheeQooLa53ln/Q3H08Vs2d1Bv8yPorCjEw88hwxWlYq3Vr7WKDzCqT4pjBZFfa/FrRcPPRJdp3c+oPinyaSw+jWgoWslovWXxaSw+tRkQ06xmn7qr9ZkrOpUpLk9VJvFbsabeYlR/KwDaNGoAUKs3S5mFDOYzV7TLJu+yYBDZSq3RqzSK3mKwv5nxKo1pMDoCsZu9dF1CqkZkYdQYDxnVBTQKejSIelCP30qmBROvX2NNwp7Is33DCsGTm2L33KxqtBtx8D5as2Zws1faiGUF3AAwUEj4hIlLpXSpded+fAYLupw9sE+2yi/zkmQaZhfjO3vSuzkL8blEnHVZDjsNDQ1N/kGxkEWmFvCDsNUVBLJVC7AQoCHAp7H4NGafxowo1KSoACYC8GOlRBAoUQUaQwbIDV65wWuwR4VsI1fXIch0RJaGhoaGhoaGJop5y9YU5Ny8fCBbQnY6CFtdQa3FlwwgVfEkSFVTUhJlqxfDsjFKgkg1pCK9VF3xoJEngRayNDQ0NDQ0NGuBpFSlRW1/VoWsxRVMpVOTi1ScTo1hBHhVxrhUJSSVPF0hRk4MTqrqo8iSYLDRQpaGhoaGhoYmY9aiSh9ZRZstITsVhM3OgNrsVZu9ahMW/BhqfDAVDaFITUZUvHqUBo8ihhyQfAAVQUZIErW6lJwVmz8qZEdpIUtDQ0NDQ0OTHgo16KMmZ6kXsp0C75kuLT8QMTkCKS76pxlSJZoSkO7qv0dhwF73J6NKycjTJb1nSRdnEYsbQWf1D/ki53t1d4a1tJCloaGhoaGhSUGWdOejI2cpFrJdYl/NgKlxwTnnDeutvkRt6oljIECRjHTTUhMGVuPC1C3Tu5fw6IhZTIs2gYUkqIxevjvUInddaF9s5ztyvoNpaGhoaGho8pNsa81HQc4WsO6pKOR8n+6ByrPoDWvs/gzU6goWMppVTjzI6o5KWIoEawrNmgSX3Ozju0PNi07WvUVqw0tDQ0NDQ0OzCQASc922lXN/s0eBzuqjoaGhoaGhWQULWhcNTaaYt2zd9FtcNwrkJi8NDQ0NDQ3NKpjXumhoMsK8Zesjtd1sUzAikNNseqBFvdLgRgMt6nNuFc0Ggk4hOuA0hAxAsvVhQqqd1zjRTEi167b1RxkKIw+mE+TQl7QG4J3NfwrMDh/Npmd4RjY9r5OvuAHT87rhGZne6s25YTQbBTqF6IDTEGKwedcHzvTS2KxGqnYCxmY1nOklldGzbgY8slAVefOWrTn3Ja0lGGc3BAXI3VE0m5uhGZnO4kWXzQ5fzq2i2UDQKUQHnAaPVOVcNzjTSyqDB102WL3racAjy9ojb96yNedekLQH7eyGoGBR56J5FBjgL5nsPnyZhoYkdArRAafBM6tyrBt9U4srVi++TJP/kTdv2ZpzL0jas+FSq2BB66R5FOBMLRrtXnyZhoYkdArRAafBI1l2rBu9E4srVi++TJPnkTdv2ZpzF8hbteFSqyDns3Rp1of+qQWjzYsvb1xKTlYCRDLT2ssimUmqsufcqXyGZArtO1iWVVJYuPdgWUbkPKSUBJwmt4iXHetGz8SC3urFl2nyOfLmLVtzbn9Gtm241CqY0zhpksETabq5C4R0jsx1jszxRJqcG0mSvqkFg82LL29cSk5W8oQKrkA2JdVAiytTUg1PqFhdGTQllJly7lQ+QzKF9h0sg7P22XewLIWFew+Wvbd/P54VzSKevSmbygc2X5/dlIiV9nWjZ2JBb/HgyzR5G3nzlq05Nz5TCzdcahVI1Q6Arvsxr/CvsPcK7B2Fg73w7Gu6B4/B3l7YOwp767yzL+n6HkMWXmdyZVs3d8HkgpOxYg9V1vblKiaZ0jM5b7B58eWNS8nJytEZ2ZhIKVgyCuVmwZKRv6BfXXlqTgvayblT+QzJFAJCls/nP/nkkwXUfX7yk58AIZvCwkyFbM5DSknAaXKLSGlfN7on5vUWD76MYUSovn6Pd6G+r5zdRhXfnq1/MCyekVmEChvlfv1wrY1Vc59Z3fodu+VUVdOJS3e/vnCn7FzDl5U3j1XUHvnh+ufMq5+cYv/9xOUPv774fum5d0vOTM8bBHJrvkUeg3nL1vVMj1WDsZO8g3lCATJb1it8S9f9mFX4V6/zitfZDsSi1drutUaVonfiqVzN5M2VbUDIiuSW1OOyXKEm55Od0/JwfB6Zvo0ub1xmFo0TEvXMonHtTZWcrJye1wtk5pw7lc+QTCEgZJ999tmmpqYwdZ+pqSkgZFNYmKmQzXlIKQk4TW4RKu3rRtfYvM7iwZcxXL/H6xmZARcx6jsmIzAcicDhSCQcjoTCkWAoEgxFAsGwPxj2BcJef8jrD3n8Ibcv5PKGnJ6g0xN0eIJ2d9DmCtR3TFqdAYvD39Y39mHp+bFZLSSzUO4Xq+Y+DMMxO+FQGA6G4EAI9gdhbwD2+GG3D3b6YIcXtnlgqxs+cKRiYHppat6Qb5HHYN6ydT3TY9Vg7CTvYJ5QgMyWhb2NVuFbssuPwfKX4GAjrPqr7PZjXmc7vMCQnH/MO/GU1/hNrmby5so2IGTJjMvi1p25yUJ9bs8k38rMTVb1PXGmX2Xuy/gcMn0bXd64lJysnJrTzyyZKWlqXKyGFow5dyqfIZlCQMgWFBQEqf4AIZvCwkyFLLaF1uZCBhOw/YIyyVagPQz2l2N5FHCa3CJU2NeNzrE5ncWDL2MoZ7chs3GoErJmh/+1d44PTsum542U+8WsbiWvYi0ueN/nrIdcyfisLt8ij8a8Zet65sYaQVtL0sH8oUC8bAfA3lGvsw42vi+r/ikMn4Wd//BO/BKGr8gu/xReYHiN3+jk7SP8BTI0dk92jIiRltcOGdso3BwCWshOz61MSHRoeCINT6TRWoNlZ1tx60I3WdWtYlBWtl5hsW5DSbaCXpL8VxnTOTart3rw5Y1LycnKMbGKv2CgpKmRGfnknC7nTuUzJFMIEbIBqj9AyKawMFMhm7B6a1Mho+lK+jhARQz28bE8CjhNbhHIbetGB29WZ/bgyxiyJGRf2ftZ//j8hFRPuV/fsVuAih0cgwZ4UTgALtQfo48LWVywyQnv+fT77lHxmEQrkNsm5035E3kE85at5Bs//ueXSna+WLLzxWP/vuPoqy8cffWFI3/64+FXnv/i5T98/tLvP3vp95++yPhkx3P/eOHZj//4zN+f/92hP/zbR7/f/uFzT3/w7FMHn3ny/d/9KyU+IjaTcTCvKEAmGcDBXq+zFw72wnA7DEvgYC9sLIfhaRiu83rbrcZGq7ExEoEjkUgkEgmH4VAYDoUiwVA41h9CXn/Y4wu5fSHhnLyxe5LCCRBkbMvGxAu0kO0ZW+wYlo6LtRghqzb5y8624taF6ljVrULCf6E6MEzbAKX8KlZmsS51KolWzIwO3iwy6wVd3riUnKwchuQTUt3am5qeN/BEqul5Q86dymdIphAiZH1Uf4CQTWFhpkIWta7y+B72cR6+TagoOkaLfAsVJZQJvi06yi7cw+lU2jvPswsZzEJGU1Vis6+XtKJZY8BpcsuM3LZuPODOas0efBlDObutvmOScl7Z+1nf+Py4VE+5X6eqmkiOxZqcsMEB7/r4ZPeomCfRzshtz7957Pd/Pd4/vZwPkUcwb9lKsuXjf37pHutkRDwd4fNWg3i6/qtj723/7dp9RGwm42BeUYCMzXr5r3n5r+m6H4Plr8FwOwzrYFgHw43wwku6B0/p+p7S9T0ViUTCETj2qy4cDEYCwbA/EPYHwl5/2OMPeXwhtzfk8gbL2W0UjhuTsS2zeeuV9e3DYmjJIpDbUmwXI2TbBiRtgxKuQI0I2b7xpYEpRdnZVty6UB2rulWA/KtsvcKqG7ELFfaeBlBQtl4BC8SXTPEV0beZ8YArRS4WoMvJmJwz9o0vdY7M3eOI18Ld7plhgWZGZk0d6lUwNWfgClVTc4a1N1VysnJ8Vje9YKLWwk0GyRRChKwnyccbDMMwDIf8yRZI9gFCNoWFmQrZ+Lo8zvY9nA5cg1VHmdvPKYUKu7C5qTC6ALSbwS7hpfg2VqmAdjOaqojsNDj8iIo1OPxrDDhNboFktnWjfXRWa/bgyxjK2W0RMOWU6hHZ3rH5sVk95X6duHQXqFj8WCxexa7Y4Tc++qZrRMwVayGZbVSsL61s/s93T07MmXIeeYB5y1byLR//80th4aTxFtt8s8py64rt9lVn4zV3c633Xr2vrSHYcSfYcTfU2RjsuBvsuOtvv+27X+9uqXM2Xrfdvmq5dcXcUB0WTr67/beUuAksT+tgvlGAjM3CxqOw8Sisew0OlsPBdhiehmEdHKyDnf+Ada/B8r/C8r9mfJ9jZX37kJi/aAY6ZtWQsQ1cRiE5ZtzWN/ZB6TmeWMNfNKfYLmZqwRBf2TYoaRuQDEzJeSJN+9Bs24BEorCWnW3FrQs0KPKvorWKVTcM6uOfWA1YMsVXhN9mRtuoBLlYgC4no298KcXMYJMLNjojAIMjYnCEDY7wij28Yg+t2EN6W0hvC+msQZ01ODqjqmnhTc6bwM8GCik5WTkm0U7NGylpalSwPCldodbCTQbJFAJCVrjjn5LwxxUV6KzdyqTLEAOEbAoL9x4sI1yx6mf/N5696Ka4/dv39D/ANsjfzWCXcDFlfCFZpaJkD7PwKJ/QVKBlDQ7/2gMukNu6uAuHSmuKv6jo4i7kPE8eNdbzhN02KkEUBrqMoZzdFomAsyFc3zEJCmghGwhFB6HiQtaXSyH79YU7JMdiV+ywzga/fvArRMhCMtvDcflrb5XxJCs5jzyUoYqFZLaSnS8Gx4cM1y4Yb1w01V623Lxib7jqvHvN3VTrabnpv9/gv98QaLsNCt7Wek9znevudfvtq5Z6tqn2svHGxeD40DvbfkOVp+YtW1M7mIcUIGOzsLfXa22Hg+1w8AoMS2DdUdhbB8PTcPAsDPfCsASGJci0m4z0IlesmV40r2XcmIxtkahhZMeMX3vnOGdqaXLOkGK7nSNziJAVLJoEiyauQN02KGkblNzjiFv7RCMzKpnO9T27E7cuVMuqbhHE/hVwLrGaH+LrE2pSfEX4bWbcH5UgFwvQ5WTc44hTSFjw1+CIqtgVe1zFooWs1hrUWoOVtX1ciX6NOYCn5GTliGB5Qrqy9qa+/O7cwLQMXKiinDsDMjJkY9PUQjKF0gjZv533wkt27hIMw/bvVyNkU1iYqZBFrcvfzWAf42IaRFciZXwhWaVtRm57cI5dyGi6RGStweGnJOAzctuh0pq+KYVCyik+VKGAWiBezUD3OU5LBaeltOVW6fSsOOfJs4nhL1nXjXsjYo3JjS9jKGe3hSMRQH3HZLQcjoTCkVDicCxOyAbxQtaCErI9Y3M8iY5yv8rONQAVSzgvtm8U6huFekchoGK1Vvg/3vuyc1g0KtKA1V8s/ubf3/rqL+99m/PI85es5i1bM2q5ZOeLfm6/rvrMytWzhmvnjTcuWuou226xHbevOu9e8zTXepprvS11oOBqvO68U2O/xbbcrDLduGi4dn7l6lk/t/+dp39NlafmLVtTO5iHFHClZgDsHfVa62D5S7LrP4XhRmvfY7DzKBxslFX/FNa9ZXU26nQS8ICMTPViB3d+UKBDNrQKyNoW67qYqyf+QBhcOvH4Qq5YX31l72ftw7OcGU2K7Q5AmsraPuQhXIBxsbbx4cydLv7AlGJwWiFdtp+p7cety69hsW9PImXWhfsyrtTMlcpuX0bKmCVTfEX4bWY0D4mVBhe+nIwUQpakio0KWUug4lpP77RmSGRYSw7gKTlZ2cld6Oer1t7UgEDbMykfEGiptRBwZ0DmIvr4fD6/3+/xeFwu152B1e/ZdYNkCqUWsgsNS7Dq/MLfznthGOZ+tAohm8LCTIUset3G0+zCor7GxAZPf8F86vQSV2rmNjTGvp1+g8H+bCD9tzGWPivC1FAccK7UXPxFRdeEsqKGU/xu6aHSFpsegn1Q0DMD+yDOrdKP9702Cglznj+blbG59aN5SLxscOHLGMrZbeFwBFDfMQkKIcxwbHReQdgTOzmCU3ZUyLoThKw5JmQfjMwOCjSU+/Vl5U2SY7FaK6yxwDvfPnZvQDAAqcDq3ROK19/9tm1kPueRN2/ZmmnLx/59h2+4R3P5B13Vj3r26ZWrlabr5y21F203L9tvXXHdueq6c9V9twYUHA1se32Vte6S6fp5Q81ZPfu0rupH33DP20/9ikJnzVu2JnMwP0EJWWedlf+a5PJPYd37MDyta/olrHvL6x2F5a9JLj9mnX3f62yE4yqWSr2YFjK2zct00kWNeF4lnFVCYvm0cGkCmudNS0cnJEM8EWd0pm+I/3BgyhXrpeQNA+OyALnefaeLX3t/orpxtPb+hERpE8qtV1sncGvxa1AzAWo4qK8m+y9Eq5vaokvG1Cr2K3NbPYuFiGDctxnRNBg/EaLLyUALWemyXbpsm1XaJAqrWGERyS1CmVm4ZBIsmqAFI3/eMC1dmZzVT0h042LtmEjDE2q4ArXWEtBaApqsCVkK1ecgd7KfrxoS6qm1EACE7PW7XWgGuNCl25xPmLelMrXb7d4QQpZkCqUUsh/ZYdjb8MfYBIPMZhdkVchygZaNPX4rqlCl02/EbueKiVG0VCX37RfTWQ04V2ou/qKi9CIHhuGd75ZCUkXxoQqFAoJ9EOyDFFDL3Mz9g2/8cRQS5zyFNiW8ufWjeVC8bHDhyxjK2W2hmHKt75gMocZi0edrMBzr8aHmFXiDDk/QERWyAbSQNTn8r+z9rH1kdkCgodyvYxW1QMUSjsViVKzKDP/prSP3BgQcSJVvkTdv2Zqx7/++wzPQqTr/vfoCU3OJpav6cYV92nS10nztnPXGBfvNy46blx31Vbg3IJcAACAASURBVI6bl+03L9tqL1qunzfVnF2pPqOr+lFziaW+wPQMdB546lcUOguE7LrFdu3EhayV/5qu+zEr/yWvcxQOSqxDv4SNR2FYBgclXvk3unuPeRfel8zrRXM6oVQ7I9FAYtW0cHlKoJiA5GP8Je7Uwujk/PC4dHBsdoArWYVeTAEZ26RLWsm8WihdnpEopoVLkzMLY9Nzo5Ozw2OiAa6gbxjqGZzu6p9weqO/NckbBsZly862lld3Awl7sWHwXP3A6eu9dW0TN9qn+/hr8m59aBoQxk+KqHIyEoWsbVZpm1VaxQqLWG4RYVTs3MqUVD85m6BiR2dUWmtQk00hW3KyEqM+CSdqs5L/y0rCgEA7IjFSZSciZMf5YsAEJDFZ7P/96ZU/HDjdPgB5PB4iIYuIJEQqTb/BaDwd/YpQOeVFCqUSst93w/DSyt9iQ7MZzi7ItpDNN0gGvHtCdqiiBYZhCIJ2FpdyeBAMwzuLSw9dhA5dVNR0cq5XnTv99Vdv79yWLLveaCBp0volG9mtNzQWJvyWSGFhtoxfzxN206AQURjoMoZydlswJlvrOyaRcgCrYqOXT9HzChyoeQVWtJC1Z1HIHvnhOnosdhUv+jpwpGLf56w9n36/6+OTb3z0zaBQOzprXOfIr0LF8ubMR199wdXbpjj9jbLyhOrsSfX577SXyleqfjCwK0zVpy3XzlqvnbVeP2e9dtZy7az56hlj9emVqh90l8o1579TnT2prDzh6m3b/+QvqXV2db7kiriQBUrRam3UGSWIWPQ6JV7ntNfbbp09qrv3mHheL5LqBLOaGYmaL1qeEionZ+TjkIw3vcidWhiZmBsalw7yJByueBV6MQVkbAuH41MdAqGIPxj2BcO+2OwfD2r2j90dsLtWY9j1e+MXbg2cre0fFhu4UvOdHtE35+/f7IBydFjPjLUIWaIZBdhJBfgZBWA4VmPOopDFjMiWs9siYTgShsOhSDgcCYVigxDBSCAY8QfCPn/Y5w97fWGPL+zxhtzekNsbcrpDTnfQ4Q7aXUG7K/i3Y6cfjM5ROM0AI2QnIYliWdvcO/3822cOlNUua/QppxYQnn03qpBVcmFYdX4hPlk2s9kFtJDFL9M9ITtU2gKulVXUtOwsPlRaUWOz2TiQ7dmdhw5dtO08xGm5VbM4VrVzx7PEKTTQ91T0B1Ja8kzIDvQ9hbVnswvZAZScGshAyAIJi1GxyNRYZDgWDD8h8wqiQtbhz7aQ/Zx5FahYMBab6Yu+8LeCdXDnBoXadY78qoWso6tZXn5c/kOp8sey5Yqv1JXfIvcjmapY5iqW+coP5iqWqYqF1Gsqv1Wd/lr5Y5n8h1JHV/P+f32cWmc3qpDlSs0j/AUQI/TjlOeWjNJFw+zCCjIcK5jVQGLVtGh5SqCYmJGP8Zd4U4ujk/PD43NDY7MDPAlnVLQWvZgCtGHReQ6JUx1CSHcNhHyBsA/cdgb0ijd2xcQVsLkCmRo2LDacre0/c6OX3TiCVF6+M/Ll6eYcHdYz4w4nfiJEl5OBF7KoZxQgjymIS1j03V1AyAIVm1Uhi5kjC4RsOBwJh+FwCA4GI6FgJBiIBAKRQCDsiwlZjy/k8YXdXnCLbsjpCTndIYcraHcFba7gGx+UtnIElEy9jUY7JmRFc0sypUY0u+hwuoqO1bzwbmUPVyKQLJIWsqAcH0t76vQStdeyKUkhIGRPf/MtjpYFGDYPV8X+rRo3wTAs7SRYkphHTcimDXj3hKz4ixrkYAhBUGlFTUUNhwPZajoVFbegx3cU7zzE2XmoRcGrSCVkowmz9FkRZmYFJqmQtabfiI/jRhd46nQf6lv2G1+wUfOGU0/AQA2mnm5MbkAjkZBFS3B015j+rChmYXQGc6qeEptVghX0mCf+Eu6m9Txh30FJqDsphSw4DwaC4fqOybiExahYf8gdOz8iw7H2mIq1uQJWZ6C+Y9KcfSH7ySk2Wphm+qIvzCTa/3jvS8onHpCJ/OrE35E//dHWfmfx5OGlU0dk3x1TMEuWWV+qK75C+rXh/CkAUqOu+GqZ9aWCeVz23bGlU0ds7XfeolTI3tlwQpYnNSMAIRtJFLLSJePsokGysCKe14vmkOFY1bRQOTmjGIdkY7jh2P5REUYvDsxo0BtaNWjDRPNaoVQ9I1nmi5VTQvnEzNIYf2F0ag7cdlZ/f2xoTDQwKugb5vcMTHX1T3T0jkWtcgYsTv8qDOvkyVjVXX3TanRl++gSJa5lm7sDomWDC19OBlrICmITCaAFA3ouARCyfRMyzKSCEWgZqFi12a82+yuu9fRNa4ZFBmo9GhRoeyflgwItUsNit0VCkXA4srqpBWZHwGwPvPFB6T2OgMNXUWUnELI9w1NjM0s37nPNFkv3qPjFv53bX1rn8/kmZyRAyCZZffoNBvvzAUyZsNJc+QXzjQYzT7r0eRHybQ5SCHmO7ArmY/fCcMhljleYXSEYhr125FsYxiyR+AFCNoWFew+WZQTlIVrngO88FFex4APGYuMq9gvOs4c4zxbXKDilxTueTcwrZGpBYyVB1kUrK79gFn4xnZiNCQlW+QXz6dNLPKm56TS7MJ6f0Ur0AryGxsKivqZUWR3bVkNjIcqA+OoMbGI3nWaDqRGJFsa++mIaFJ4+vZSyp8T9xYB54i/hbhpbR0Aa4MsYytlt/phyre+YRPSrD69ifSGXNxifVOAO2t0BMDvW6gpYYkLWZI8K2QfDs4MzGsr9+vuJy0CYgnmxyIu+QmG4qYOTFoJbwTiCAb5qPSNv3rJ1dS0f+dMfza03pV/9Y+6rT+a/+XTxxOeyk4cV3x9dLi9B+rW2ogwpL5eXKL4/Kjt1eOnE5/PffDr31Sfm1pv7nvgF5c6u2qP1BytkI7gRWTDuGcsqwqfQRefZuLwhlwc16rlavZiCBCE7p1mQ6+eWtJIFtWhueUai4ItkIxPShIc8R39rhpyeoMMdsMd+ZVodFBuW/9zhCJATIbqcjAQhu2hCT42dWTTy5w0TEh3xcCxqLFZt9qtN2RKyJScrOXzVsFCPTo9wKBKOzSgIBcPBYCQQCAcCYF5ByOcPe8FwrC/k9oRc0eHYoMMVRHIjS0JWuqj88NTtF96t5M8q3/m6/uWDFzqGRR6PRzQno0jIYmc95iqFECGrS/xYvTDxx2vV6XRGozG2lNeqI/6kFbKbjLQBf8ibe/YvFZBUAfsIVKwCatl5CHr8LzXFXxAK2VgKDfQ9jcg41JRTXKZF/326iFg4pv2hRSKByTdlTvSFSSCRB/qeLuprSlCryXrK0udFaL2eAPLE35znA5mUAJSz2xDZWt8xiZew2BkF3oQnFSDDsWgha7Rn8aT54dcX0cOrmb7oi+BWMEqP4WQib96ydXUtH37ledPda5JjH0hLPpQe/2ih9O+LX30s++YTxYnPlCc/Rw6T4XAYhuHlU18oTnwm++aTpa/+sVD2d+nxj6QlH5ruXtv3259T7uyqPVp/cCOyETgSSRCy6OFY4ax2RqKGxKppoXJSAIZjl7hTCyMT88Pj0kHe7ABX3D8q6hsRZkkvAsPARQeBVDUn080uasRzKsGsEhLLpgSLQ2Oz4EG2dfe4nJGZ3iF+N2eys2/8QQ8v+isT9Ui8R0vI9gvj/RBVTgYQsmA6wcyiETypQLBkmlmMjstOSHRAwvaNL/FEGq5QPSpQjcyohtHDsabsClnMiGw5uy0chkOhSCgYCQYjsafCRaK/uHyxW3S9YbcHXEoLRSeEuQI2V9DmDFgdwSwJ2eHxGZlqZcd7Z1/827mXD17YW3LD5w+4XK552TJ1QjYrA7GZphAiZPVaDQqzF4aDjpXEyhVXEIZhrw21DOpfLI+ckCUR8NZBKdCyeBVr03Oefbfl8b/UQLyWpUFWUiErXfocaFOCEVO8kGU+XcRGRlvzQ8iiXMD6xf68AcjZFE5FaTrNJhqcNvOk5jxRsSRTgic1l7PbwFCO1x+q75hEyuhbu6LTCRIfHAvOkoiKtTj89R2TYDjWaMviSfP90nNAmILnxSIv+gqE0ozI4lXssgl+ae/n1AvZlJFfi+b74pXnlWe+Hdv14viulyZ2vzy55xV+8Z+gva/O7Pt34Vt/Fu3/c3zwbv+fhfv/PLNvJ7T3VX7xq1N7XpnY/fL4rpeUZ77dS62QjTm4UbQsbkQ2AodjQhboxaiQndPHZseq+aLlKYFyYkY+zl/iTS+OTs6PTMRmx3LF/SPC3mFBlvQiePMesG1Gshx93pYUed7WwgBP7AsgPzdRPzSRzukImO2BR1DI3kb1vdvkhCzy4gNowYh/3ta4WIvc3aVLMharMvmyKmS7uAvooxWL3QZu8AoFE2YXgBFZdA0YjkXXWBwBQJaEbNfAuMFsY9Y8fOn98698cKGlbwY8RFah0lIkZJc+L2KiFEbOUig+tUCjjmP2wHDQtaJOqNSozY4gDMNeMyh47BqzF/bYNdjFAI+akCUZ8NYB6bN/qajphBJVbItN3/J4cU1pRY1N0SLr+jz9iGxDI+rKPmFSRdeKX+5HLxBfK0EpEk0tQHRnsrWIsppoakEMQiFrbjrNfuOLxpipaXtKtubkrH9KlLPbok+H9YfqOyYR/YoeiEW/+wCtYq0AZwA8rAAIWWOWhey7JWfQw6uZvugLrWIVJviFok8pF7KpI78mIfvyH4QH3+T84p8IAQOxyIdwGeHBN4t/87NsOLtxhCxqwuwIfyEciUQiEbRenEWGY6UJw7ETkAz31K3ocGzvsCBBL1I3Pbyc3QbH3rbHlyglC2qRNDqpADxvi8MVgQvHtS2jPYPTXf2THb1j7Q+597tGWzuGow92tvtNtizOW89PoqmJKycDCFlwdxe0YMA/b2tMpAEStndsEZkaO8RXDvGVg9MKRMguG30V13r6+JphsYFajwaF2t4pOfrWVDC1ABGyYFC2nN0GRmTBKIXHFypnt4Hh2HJ2G/iRU85uszj8FoffDIQspTcKACHbNzw5I1lYWl75/mr3Dzd67U6P3mDWrpjUWkNUyBKvHjv7JpYrv2AWgmmI6AUG+p5GZj3mLoUQIWtULyM4PDActFtQNVH09hAMwx6TwwPDHpNRbfLBHodeR7CkejkqZLPgWn5Cvs+2Dkof31mKVrFmea1N31Ja0cLhtBjlHYpbO4t3PItaBX15HZ1g8duqcJXTqGSLXYtHZ118LXTSoreFqrwdm8NAvBZRVidYlfgVI2ZMQtcAW0nZZrSnoH3M/X5fe0pkUchm56R54EgFWpgiL/ryBkjNkQUAFSs3wn9482PKb/ZKHfm13Br1+Uu/F35YxPnV/8CD6FdF1Y9xLYtbTPhhUfGv/yUbzm6UW74K0G9HAEI2FI6g9WJ0XoFUS/jUrdHJhZGJuaGx2G1eI6K+YUHP0AxaL1L4LhDwCulwBA5HItMiuWhuWTCr4ItkU4LFcf48d2q2b0QQe0NJKP4kETBh1xGI3X3pM9p82XtJSX7S0C9E3tWBLicDCFnwjAJowYCeVDAtXZmc1fGEGuy82MQZBWgh28/XjIgN1HpUcrJyAFKNiPRITXRENqZf40LWH/b5w+XsNq8v5PGGytltYHZsObvN7g7aXcFydpvZHjDbAyZ7VMgi74xZO+g3e7ndbr/f7/P53G43+i1fdwZkOc8QqlIIEbImtSKGwQfDIYcGVYOg8QRhGHY7zG4YhmE4EArCsMdAtKQCCNmcxyHfAg642y99fEexQsqJqlhphVHeEUXaANU8u3PHs1m1tvk0u7CorznXQctzk9YIyZTInpDN0klz3+cs9PBqpi/6QsZi5UZYZoAZbxyi9hieOvKreJsXms9e+r3wkwOcp/8XhriKrT7Lefp/KarPxrVs4pLCTw7s+fW/ZMnZNXq3PuCEbDgqZBG9SP4lCJzYcCwQstnQi+AV0pFIJBSOTArl4CVeU4KlCWieNyUdmZD0DkFuX9DlDV5vGunsm3jQM9bWzb3XOdLyYKipfdAcm+tjsNJCNr2QNTjAiGyYP29IVLH6CYmOK1QDIdsztjgSG44dnFYMTCkGpuQqkw+o2KwK2ZKTlf3Tyi+/O1dx6cYgd7KcfR8tZBHAs2PRNQ5PyOEOomuiQtbmz4aQJUPOM4SqFEKErGVZRi20kE29fEtLi03fYh47oegsVrTsVLTsVNzaCd3aCdU8mz0h2xx/HRr7i4HcBy3G0hdF+WYSBZAXsu6YZq3vmETKYIgHmRobe0xBoop1xlVsXMja/IZsjv7s+fR7tDBFXvTl9qUakSVUsYsr8DOvf7iRhOyLDOHRDzh/eBwNcoOX4sZlpFJx43Jcy6IWFh79oOhX/ztLzm5IIRsMR4KhCFovkn8JQv+oqG9Y2Dsk6BmayZJeBIaBtx5MzMjA87ZGJmYHeZJ+rrBveObhABR9eEJsLNbqDFidfgsYIbb7jDYfLWTJC1nw1gPkeVvYl9Dix2JjMwoQFZs9ITsk1HbzFh6OLw1Aqt4peTdvgcVuCwbBU2MjgWA4EAj7o88SDnu8YY837PKGXN6QAzymwB20O4M2Z9DmCJrtAaMNQL2Q3TRkKmStykVqSStkM338Vs5DSknAEQ4W/9fB4v8q3vHsziTk3COaNUJeyNZ3TFJO9k6auz4+iR5exbzoi/xY7OIKvKCH/+0/399AQvbTHc8Jv/qU8+q2VSP86tNHXciOz5kRRvgLBrMNEbJAL5J/CQIyHPtwEELrxY6R2SGBBr2hVVPObou/viv2nDxvAP36rpDLE3J4Ag4X8rCtuIo12f1Gm89g9ZE07C5HUnOLQ0jFLU7FLc5djoQSv9aBhn6hyuDCl5OBFrLgebEEr+9KcoMXXshy+JpRsYFaj3izxmGhdlioHRXph4XaQUjFYrcFA2F/IBzwJ4zIen3RqbEIyIwCBLSQvT8gGIRUOd9l+QbJFEKErF0xj7ySwK6YR95EYFfMX//hbwC7Yv7cvj8D7Ip55N0HdsX8t7t3A+yKeQAQsiks3HuwDDwfEDxtzeMLur1BpyfgcAdsTr/V4TfbfSabz2Dxrpi9e1M2lQ9k2mdpNj0kU6Kc3QamDTg9wfqOSaSMTCRwuBOeUWBDTSeI3S0QfXZsfcckGI4FI7IUns3RvPHRN68f/Oo/3vty59vH/vTWEeRFXw4v2TmyiIqd18PbXnuP8mN4ssibt2xdY8uf7HhOfOrI0Ou/XzXiU0d2//Kfs+QsJT5mm4KJeQtCY/ekcE5uMNvQepH8SxD6RqLDsUDIInqxc1Q6LNSiN7RqytltYMw4GHtnNPLI2Oiror3gJbRBO+iZjujDE8x2n8nmN1p9BqtvxepbsXjJGFZzi5Pk0ZcwDMOwD975biklfq0DDRyhyujGl5NxjyMmfAlt6kfGIvNiEZQGb8W1Hg6k5UqM2faRFXtAAbi1yx8Ig4cVgMcJl7PbwO+ccnYbeHBsObvN6ghYnQFEyBqs/jc+KG0bFA7NqHO+y/INkimECFmHfA4Rsg75HCJkHfI5RMg65HOIkHXI5xAh65DPIULWIZ8DACGbwsK9B8tIqlidybM3ZVP5QKZ9lmbTQzIlytltjphmre+YdKD0KzKXAP28WGQ6QfR0GVOxRru/vmMSqFjKz+ZoRkS6bt5826AQgHnRF/mx2Hk9PKeDn9z5LuXH8GSRN2/ZusaWP3nhWemPZbziV1aN9Mey3b/85yw5S4mP2SZByN4blDR2T4IBqvXUi+QpZ7eBMePY2/ZCvtiz8VzeoAv84kReTBK7wctk9xntPmAVMGxOYSAvZCGpIvW4bCNHkvMdmZZbqNS8RU7IKg3epCrWEiC8wQujYpeNvjmVfV2FLHhwrD8cfSS4P1HIekJOd7Cc3WZ3BW3RhxUELI5AObvNYPMbbH5ayKaAZAohQtYpm0WErFM2iwhZp2wWEbJO2SwiZJ2yWUTIOmWziJB1ymYBZIQsSRWrMbrzX8hm2mdpNj0kU4LFvtczMgMEa33HpD0+ETbJKCxqUiyQsMgNXlEha/X1jMw8/8ahLAnZMalpRKQbmlEDkBd9Wd1JR2STqVipFn7i1bcpP4Yni/zaRd4//vjM4vmT03/7r1WzeP7krscfy5KzlPiYbQoIa9dZL5IH9E+D2RZ7qRh4fVcw8VXRsdfrOQIW0C1t8RkFwCqSfRII2VWNy/L/inp5zF9v535PZ3pSbO0XjYu1SoM32VhswnBschU7LtYyr3Sum5CNvonRn3Brl8sTcnkSJhLYnEGrM6HGYPUbrH6D1UcL2WRkKmRdS2JqISNkcSq2tbigoOCJ8vFEFasyuBKFbEKHffqMLJPI8P/KYB8ezFnAaR4dSKbEvUHJZ99V//fBr1/Z+xlVPP/GIeaV5oe8hVGRPttuYl70RX4sVqqFZ7Xwb1/Zvz5ClhKF9/Hzv1M3VEmOHhB9WrQKJEcPqBuqsipkqfI0exRMLFjwUKwXudJhkZZwQ5lCVf+M9smxhVGxPsXm0EKWA0EcXiIciMOBbD74HyfZuHX5f2WwDw9ZJhYsE3caCxmN56hwfy3U9wtVRje+nAwOpK5rmzxfz6m41rMWmFc67/SKBgU6ntSYbR9Z4AEF/rDXF/b6wm7wguLYq2gdrpAdvIrWGbQ5AhZHEDzt2ASwBYzoEVmBOrf7Kw8hmUKIkHUviaglKmSTW7j3YBl2LPbu/oLi8m+eKCi6naBil1dcexOaQnXYjFnLuhQEnObRgWRK8KTGwRnVw7GFTq6UQh6OLQxAy+twJEde9LUKFTurgX/98luUH8MJI2/esnXtLf/9+d/VHv2HrrlGXVu5CnTNNZc+emfX449lyVkAJZ5mj4LJBQue+9TpxfIrzT1jC1yxnnBDmTImNQ7NqHrGFrq40jXSM7YwCC2PSY0pNocVshCRkLXBJy8349blv8lgHx5Cyo3n4vXMQgaz8DA/vtiZRmQcaHLBMrkgO1zETKzhv8lgv3mYDWrOHUa3gG+TmFv9QrXRjS8nY3zOxJUYhgS6gRntGhkS6EYlK+NzJkpyIAWIkPX4wsjjhKMqNvoUi6DNGYzOCXMEzfYAeCKbyeY3oaYWtA8KhwXqbFu74SCZQoiQ9S7OUAsQsiks3HuwDDOjoKG4oOiOb+zEkwV7WtAqVqFz7k1oCt1h0ZXRB0uh+jKmwyLLRHtr6xnwOCqky0d5vaQVDYUBp3l0IJkSE/PmMamRK9aPiLQUwhXrx6TGiXlztt18t+TMgSMV+z5n7fn0+10fn8TcCvbS3s9fKPr0D29+zHjj0DOvf/hv//n+ttfee3Lnu0+8+vZvX9n/65ff+uWLeyk/hhNG3rxlKyWNf/T77R8ytn3w3NMHn33q/Wee/Nu/PfHe9t++u+037zz967ef+tWBJ3+5/18ff+uJX+x74hd7f/vz4t/8bM+v/6XoV/+76Ff/e/cv/3nX44/tevyx7KUZgCpPs0TB5KIFz9iccUig6hlf6OJJ10jP+MLgzPLYnJFwQ5kysWAemzNyJfoRsXaNcCX6sTnjxII5xeZSC9maWxwOB1oyh07XduLW5b/JYB8esUwuWlor2YVFfa2LlslFy7kjzDfvWiYXZYeLwLf8NxnMwiP8yUXL5N3GQkbjOWwjoIb/JoP5dKVscqTvaQbzzbuWyZG+p2ML49ok5la/SG1y48spQj0+bxqbM/Kka2Vszjg+b0odakpgsdsOlpz+y8GyNz4oXQvtQ8JhoTrb1m44SKYQELI/+Z//c47T7lvgU4VNNBYVsskt3HuwLGFeLL/8twVv1Vu8K+aWXQX7bqBUrFzr3JvQVFyPFoIutmg5d4T5dKVsctEyebcx1oUJO2y8s6P6LBaDw4+oWIPDT2HAaR4dHpGUGBXrHo7Ntw8JV83DsflRsS7bkTdv2ZrzWGUDfGrluafEQnad9WLekkLItnCgn+yoqajhLGgCVY0DuHVR50Vw2sNURk+WmFNgrHy3EXnGeEzvpihgT8CEPApHwLUf/rJ0ENwcZCRks/RJK2TRd3eNn3zyNydEYEbBjaKCX38tQFTsksaBE7KY34GEfTNtpexwEbrLJwC0LEkVSz7gNI8Oj0hKjM+bRsW6YaF61YyKdePzpmxHPs/lHSXOAvLcU2IhSwOowAvZKIpDFZyf7KjZeahFsuypfTCOWxc5t8kOFyH6ktzJMmH4h4yQTTUQi1DfG09NdHkzsfbDX5YOgpsDkim072BZVklh4d6DZahnFIi//m1Bwuc33w3EVOyiOktC1jIJLsIkH5elPOA0jw50SuRP5PNc21HlLEI++1swtWihScYD3uLOd0trbnFgH8yBFBxIER2U5UDPFtcUf9Hykx01Dyb0XWOLuHX5bzLYR0YsU4uWqZG+bYzG84uWqUXZkSLmtkoZ8WJI+W5j4RH+1KJl6m5jYfRbZDF8Ad8mMXW9IrXJjS/T0JAk/1No78Gy+JO2ppi/+S1zND4vtumvBU8cH4mq2HmVfe/BMtS66J4Y5fyRWM+K/bYk7rAE68qOFGFb25QBp1ln6JTIn8ibt2zNuVXr4CxCPvtLC9n0XGgacfuCDk/A6vKbzD6ZwXN/SPvZ6aEHE/qf7Kj55PT4kECDWyvh3IZMk50a6dsWnQYApG2y8yKYk9CYXL9ihDK6TWLoIyDNGsn/FNp7sAx5Xmz9noJdtxLu7uKUPfGrUj5QsXPL6YVsvCcSdNKE8vkjzEIGUL1I5+U/CgGnWWfolMifyOezsKPQWYR89pcWsul5wFs8Xnnrk1Ps46dvnq7trGocKP7yfvGX9z873ffMW02/faMh5xaSgT4C0qyR/E+hvQfLYm89ILi7a2nk1K8K9l5R2eeW7bMKW6KQzUfyP+A06wydEvkT+XwWdhQ6i5DP/hZML1loMuWlg/dBobwW+smOmusd8zk3KS11vSKNyY0v09CQJP9TaO/BMsxbD9B3dyFjsbMKm0Ru3XuwLOcGb/SA06wzdErkT+TNW7bm3Kp1cBYhQSEPIAAAIABJREFUn/0tmJZZaDKi+MveZ99qut45Py2zlF2Z+MmOGuTffKauT6Qxu/FlGhqS5H8K7T1YRlLFimSWvQfLcm7wRg84zTpDp0T+RN68ZWvOrVoHZxHy2V9ayD4q0EdAmjWS/ym092BZRuTc4I0ecJp1hk6J/Il8Pgs7Cp1FyGd/C6Zl1kzgv8lgHxnF1Tc1Ic89PTKKXoz/JqPpAslGUnLhCLOQwSzc038vM4Mz8WJTUxtNTWwZHZYbLBbrFh9dOdRRzWJVN82QiuoNsktSxobIijsDMjKsZ9xWR8oUSniecSGDfWT0Uexl6xhw6/QmSi0akpA4jGNAd8y874/ZFxJURd68ZSvVLjO3nZXniThJllqUeU01BXyZNRP4uxjso6OJlaP927CVRIuR/ZbatbLd1IYBpCa+jA5LLYvFYjV3xWvkzVUsFqu6eYZUVGvJLkkhGyAr7gzIXEQfn8/n9/s9Ho/L5bozIFvfuK0GMimEiuGj2MvWOeCbJrVoSEKiD2JAdcOmpkJG08Vcu5CUdRIS1ETevGUrBc0S7JG8OGwmSy1qvM4CBXy5re0ceDl400W5jS+38eX8XeAnwlF+7F/2rqPswj3sbchPh3MKfnRhG5/bvy2+LtIC+ygXXUA320RUyecntIAnsc1zTRhL1urFZud6n1hj9uDLKKBaVnVtQ/XFjlhYhpsvdnBqWdXNAhtfrmiuYoEPssBIRzULaF85VMvCfBuraYDQjbOqOCNU+rUBsgKojet3u9AMcKFLtzmfMG9LZWq3231nQJbzDKEihTD9nWCPJN0FDOa2c4qLRzFHA+zxAbdDNzNpA75pUouGJCT6IAZMl2y6KFcc3YM/1kU72rZz/as6O1PBOgkJaiJv3rJ1zW0qju5B7E+2v6Lj08hi6c5o1DuLhgqvs0JBLLnjVRePMnc1oaPM3xXPeHSU44Dg7mrC74z48hePxhppaipEVSZuKwXoNmO7DfygiX67Vi82NySFbLMAqo1pza6G6mYBFBOy6MWauxIK6NWj/3Y1sGqHbXy5orkKVEK1KAVMHRsgKxC1Mc4XAyYgicli/+9Pr/zhwOn2Acjj8SRRG8iBbBUKm3p3Mhey+D2SfBdw+7eBYwjqfEa08CMhYUkGfG2phU4PdD/CR5hMLiXkKupckHatHB6Kk2yd278t7suq842w8bUm8FqEbNs5duGe/jYiY5Czc9s59qrOztSwLkKCmshTIOm4/dsSdgd2fyV4Gl0y7RmNemfR5K+QheSKY3uYhUf5kNwGyW0Q7ngEyfm7GOxjXORbpIyBv4vBLNzT356wGL6AqcRsKwWpm6LKi03LjT6x1uzBl1FAtazqFoGtu4FVO2yDBJxLDRBSCclt0HBzbNQV1ChaqlisBgizeqwc/9QOY76lkA2QFRi1MQlJFMva5t7p598+c6CsdlmjB9d/U3q3lsisZwoli2eKLp/iWIFfGLNDNzlpA05daqXOFjK5hFqG27+N0XSJlI+5PRQTbb2pqZCs8TlwjUQfxJsRF+WX4j5Gh/ooOjtTu1OyKiSoibx5y9a1tsnt3xZ1E+P+Ws5o1DuLhgKvs0MBpLBBClv7OXYho+mSwgYp+LsY7GM8G6iHsDX4b9Eoju1h7mpGL4YvJKtMS+qmKPRic3KjT6y1ePBlFDGtKeBcaoBGOqtrR1CVI82sK5wR9GIKG6SwjXRWs1jN3dj6hGWS1FDCBsgKRG2I5pZkSo1odtHhdBUdq3nh3coerkQgWYyqjVTeYSpjJyFessr4AW7bOUXCAkf5SMu7jrIL9/S3R0PEjEVpLSmULJ4punyKYwXxHkHt0E1O2oBTl1rJ+lH8Gi6ukp+0QV7/tui3imN7MHmIaQG9XXDuiC8ALnMjViHpStQFkicbanILzoAmXIIpju0hPAigDcA7lbAhlBf4rROGlw9R2QdT72gb1NyECiNVZ2dqyaqQWCWYyJu3bF1zm8kO72s5o1HvLBoqvM4KBZDSBiltkDLWgZWKY3uY284rYvU2SBkLFraMR3FsD3NXC3oxpIBqtqWpEF+ZHnybeHso8WJzcqNfrLV48GUUUC2rukVog5SKlivVlxo4I+jK0WZWAwQpbdBoMyu6WDTmLVfAv8jqoJJ1qVNB1Di1bICsAGqjZ3hqbGbpxn2u2WLpHhW/+Ldz+0vrfD7f5IwkqjaIvUP94G6xQUrbpaOofrSnv12ZrDLBnUtHwepIKPi7GEgo+LsYTZeoSaFk8SQ6DiTdgykWxuxQLPsOlmUE5fuaWtIGnKrUiotC1F5LSCpUZWIiETaIT6d4jl06yiw8yk/c+wmtIdttP89GWRXPhHTZjk6k2LZamgpRBuD9isLr3xbrU/hw4VIRcYpwQ8kq45FMjANVfRBveaKPLU0oq6g6O1NLVoXEKsFE3rxl69rbbD/PLsTmW5IOmLBYijMa9c6iocTrbFAQPwAhnYqHzBDC9j0Q3EJMl+ahZhRFGyGSF8hiyO9ggm0lBWy3cE9/e4pj1lq8IGJIoO7mLhDSOTLXOTI3JFDnfBeS5FpvPDXRZRQorTnaHJOhSCVy81YzrgYCLXQ3sFismH4Vci5FZxY0d2Map46cZEWmALUhXVR+eOr2C+9W8meV73xd//LBCx3DIo/HI5qTpVQbeLlA6GbaSowgRn8bu1xFQQqlFbIpdkHKgwZaHDCSWrvvYBlM+pP/QjZtwKlLrZR7Ad+hUL+sCBrk9W9DjuctTcmEMrLWtj3opshnOBlryTcVszymGNrPs5OancopklvH/9imqg+m3tGonUh4Il7V2Zka1kVIrBpM5KmSdLE0Q049hMdtXE3SMxr1zqLJXyE7o7TRJKObu2BywclYsYcqa/tybiRJQGriyzTZBqiN4fEZmWplx3tnX/zbuZcPXthbcsPnD7hcrnnZMlAbROvydzPYx3jJapAy+cqkLT84zwaHwhSO5H8K4YWs16TX9LUudza4tQq8kM25walJG3DqUgufNmmTKkWDimN7mLtbbDMtTYV7+h+kaoG/m8Hctoe97byCqJ20ybyKLpBRvyBaK41TJCsJIpkPffDBeXbMO5pUkTdv2Zpzk9bHWTR563WBQGmjSQYQsiK5JfW47LBAnXNT03KtV6yzePBlmmwD1EbXwLjBbGPWPHzp/fOvfHChpW8GPOlTodICtUG0Ln83g13CS6i8fJS5/bxCoLQJYifUJJXodRUle2ILJG1ZUbIHuy0M+Z9CaCEbiUSWmtgPX31s9K0/jL/zYueLPxX88FkkEkEL2ZwbnJq0AacutZB/kQIqZ1qaCvGVKRrk9W9nNF0GKx7lp2whulY8gYm3m2AtUbYrSvYwd7fYkq+V2q84iJJLEhZCp/i7GdE2UasTbp3IjDg564MP4uOCaQx4ZMFE3rxla85NWh9n0eSt17SQTQUQsmTGZXHrQnXxu/arW4W59yX/VchmBaiNvuHJGcnC0vLK91e7f7jRa3d69AazdsWk1hoyErLgrIk75RBUXj7KLIydXwW8/u2xK1CXsS3H1gWn5+TkfwohQjYSiSzduzFU9LtA3wN4uA8e7oO5AzOfvskv/wTRsolCFgkgs5ARlUToACYEMw2Ee201kBSyVKQWkWJDcuZoE0FlNJEIA4hPraYk+ZYg7KIZSLBdvLW4LoBc7ideK51fKFCqDtnjhP0lYUO7j7JxvqcQsvg4bJI+uFmhhayAFrIbFLSQnZ5bmZDo0PBEGp5Io7UGy8624taF6hD9OtrMYjU/zLUv9BEwV6Bfv+R2u/1+v8/nc7vd6FcxJVEb+UX+pxAiZP1+//3fFQZ622HuACJkYd5gxws/MS3NJhGyGE2TRAalZ72F7CZILUISB0fzGcr2eFryvw9uVmghK8hnIStcttMkAyNkMVoWCFm1yf/txTbculAdq7pVjJRbepahOlZ13e1q1pUBXrSSxWKxWLchsAqvC7wlq6Un3gJ6AWT1lrorrDquXbhsF3JbkrWG51qvWGf14Ms02Qbz4vtk5NzOtOR/CgEhG4lEFGMDXa/+MzzKwQjZ0QN/nKm/GA6HgZBFrQvtZrBLxtD/xkZnW9HlxG+PQdjljzUhC2+/oBQu2zsuRB+rVJVo6uslrWhWF/BNk1poYhFjFibskXwGkzxZJP/74GYFE3nzlq05N2l9nEWTt14DIQvtTjgo24XRownJzpnVbpy9xtO3TEbIKg3eius9+MYRIcvrAuIVqmOxLnUpwQI9t4EYVbZeAYsBsRtvgWiB6Oq8rmogWHtuR2twCxNA4giIFt8Uhzpdy1DCdcmxNe538usSLrl+p6WNRf6fRIGQDYVCc+PDbc//X3ghO7jnWd61s36/n0jIxp8eVRWtQdIgISWqjgFFqywpjlZWHcOIWvSKWAkLMDj8iIo1OPwbNOA060wGKdHalO73QHYOdPHtRn/LEW2XuFMkIbWdpLob5ZHHSbr1FlGxoxAq7MWcDooisAGFrMouVIGDeFOVyi6MoiwpZhYy2CXjSE0KoN1kl1wF2Ws8fcuEQhZaMLAbR2rvT4wKVN3c+Ttd0I3745OLRkzjqDmyLT3RmupWMf5bVh3PLlQpW6+wWLchotXBAqjVxQOXrgzwVDHZSrAwAVdBauLKiTYjFlIc6nQto/ZFa1Mho6lqTfud/LqES2Y1nzcwJFIoxyBCdmlpqfWPP3U030AL2UBfx70/bOFzR3w+X1TIxtfF73R0DaaMmk3bil8X/a+ypJhZeAwitBZoWYPDv3EDTrPOkE2Jcc729Acx6g90HRfYKCGRKvkzIbWd63S4xkTevGUrzoz1FVGtTejYRnVtFpxFg/M6XygQqhwgiLuPsbdfUApVDqHKIWxt3n6Bs5vBLhl3xPZH7AeWyiFUOWJXf5qrUIf12Leo626oxguLOR2g8cyAYmYAMMYoS4qZu1ujNsc2AcVvBRjHNwLKeLMJ6ByZwwvZkoqm3vGl6bmVWx3T7MaRzpG5CYnu4fhS4rozdazqVnGyGvy3DqHKweuqZrFaetKvrmy9Ut3KA3I2aWsYrvaKdVYvvpzcZmXrlag4vtSlBP/W8RxClUPIa2HFNx27oY3ANVBGlgHtpN3L0O5oXiVNP6Icw6ZcyYXmpGslTQzQSDNRZdJkxl4jXk2SbwxIpFAGZCNuyNQCvV5f98OJthd+ar55CQhZd/vtnv/6dd2R92UyWSgUiglZZF3McQafG4RlwhrsAh0X2IWM5ioigw0O/7oFnGYTQDYlxjnbCVIOfTTDnAEJMzzhQBo9z6ZCWVKc2DXiZqCPnIRH3WSHboydmNNBai+IjvYE5wWHkMThCBN585atuNius4gCJ0pMOWlsq46hG48t09oc20RSZ9HgvM4XCkQqh0gFFTHYx8ehomJOp8ohUjmqjrGPj4NKh0iFABUxmqsSCg7U6tF/q44xi1odIpXyeDGohIoYzO0XlKh2MgJvRoIxnRfYhccgkcrReYENtgJ2mEjlELU2F0Y9QjeClJO1HGdsVl9Z24cI2e8uPyg903Lom7qztf0Xbg0M8ZUlFU1na/tbeoXsxpHEdaN6LkmNsvUK61IXPiZgkJVwgYQGe2+z6m63xBZI1loCV3vFeqsXX05pM1Lf0gt09u0ZkcrB66oGm+u9HdtuTNomNoKUk7VMsJc7L7ALizmdBHsnnnXgSi7yFWHKRRdobS5ErZUiMRK+RVWmTWbMNeLV5vkGgEQKZUA24obc7OV2u3k8XtWpssaX/t+Wbf/HvWf+qZnxf17+4v2+vj6bzQYeXLDvYBlqXcJ8wx80HCKV8ngxJgcwNfimkPzJZcBpNgHkU6LzAruQAQ5fUYiOZoQZjj5FEhxIkxKTrahK5fFisFH0kTPhqEvi0E14pkarEQIvkhztk7qT9nCEibx5y1acPestomKLOUStzbETYtLYIkpJ1Nq8vRgnlpI7iwbndb5QIFI7RGqoiME+PuGoKmEWtTpEE5ztJRBSKVKDvR79cXN8wiFSK48XMwtLIJHagV49Vo5fdytqxXy7CnCrY4yZ4Gwv5nSqlceLwWIYY0hWpgKMyyIc+qa2rLL10Dd1h76pA+UTF9tq2ycT15qpY1W3SpLXSAZiL75q6Y1+y2KxWKw7M8kXQK3Oa2Glao2Aq71ivc2LL6eymdcSf4KYxCGSDFy6MsBTK1uvgMXQyyPltJXJ9jKSNs1VmP2OTT/MjkudciRzINm3pJIZuUa82iTfGJBIocygPG6IkA2HwxaLZWRkpKam5hyLee77E2w2u6+vb2VlBQzHRoVsfN2Efb39ojJJSjhEaodogrM9IVdRq5dAIrWjqgTdSLw+5wGn2ehkmBJQEYNZWMzpRMrpj5OOdEfF5Exwtsd7BCDteTnTQ3fq0wH5Mz6BO6kPR5jIm7dsxYV63UVUazNywClqTRfb2N6pKmEfb8WoplTOosF5nS8kCFkQ/c6L7ITYgR80uH3feZFNoDkIIk6pkCUwRnm8GNkxyYxZk5Adk+rrO6brHkzdfjjTzBEfP9187MfGr87e++rsvYcTS1+du3+hYXB83pDzfZmajIUsGGRNqEdNacAuv3YhmyRtCPY4XsimSLk1ClmyybzpVSy5FMoYauOGfiFCOBx2OBxyuXx6enpycnJxcdFmsyEqFidk8xFayNJgyDwlYmOiZI+TjnRHxRTglolL21UcYIkWS3M6WJOQFaU8HOEjn6jqciKigBKFiqKNp44temHl8eLmqglENaVyFiFvVaxI7SgQqx3imM9itfJ4MXt7CacLXdnaXFgCidUOMbjkOuEQqwFROY9aHVQyt19UxpbBfLsKElcnMqbrIruopBnZ6JWSmAGtzYXFwJdoZ05ccZWGdY7MfXXuXlll62o9yg3VvRK9zYsvo5i5yapulcT+5bWw7sxEC7H6sa7qm3daLnVFQ/3/t3duz2lceR7ncf6BeeuHeeiHefQfMKXy+mVTNTu1tbNbIVs7m6gmmilLNXIyZSeZnZ2RNJZSyczG2WhSvkgInI0V20FXBAJdubQsCyEuMhJCoIstibtoblIs27qwDw1N090gQEB3w+/Up1yH0+fyO7/zO4evW9DMDtxK5Y2jt/oMi56Ew7Oj6Lv10JjIbpjd87mrfE740WIsf8hl8myBQY18ylX2gUqPmdqggBDiGNpP1J6dnR0fHx8dHR0dHR0fH1N/1osQspwbLHSHA1Wm+JAg3/vyn2a53iJTTSbvSdNnZj4m70l/fGWkjzJ0ekTWM7nAo5tSyPJ2UMJpnyjhJGd6HkdQNsurKqIm70l/1iilVM7j26zKNNWUZ7Ik2fPlFyKH58Dhsb97Rdq2dODwHDgUIz+7t5tdaE//dWyEUWJ3eA4cnoO+1J/Sdh2eA8eSgfy7Wx+t81KwZ+6Q/9nOZsxBOjiYTSiF5I19SsMss2sd2awzEDti5qmufkg++2DAnnk5oHh4S6ZYO3B4DhxGxS0yn9WEUmhU3GI0nB0gvuy1l3uVaUGSJ/wO6BGYL+TsLK1Yr5KdUAcqczALmwJCiGNoQjZ/+vXv/sK5wUJ3OFBlCg2JzMGVeZtmnGbZ74Asb5H2d69I3/2zlP5mmpfJe5TfRcu8t+Y4kws7uil2srwdZF8t7LQv/iRneh5HUEoFjkTUkuFndPGTy7epJX5XwcjnnSxJ9nz5hcjhPRA6k/ekP240THJtBs+RzTgDsSNmvigWp2S3pIZFrucCcEJZQqii/Pp3fykKzg0WusOBKlPdkLC/e0XaZuZ+1nyA6XkcQTm3qgqTJeHzfEVr3gMhs9ve+D8/viJtN3NuCd+RzTiDsSNmvmD2xqS3bt2Sja1xPxeAEy4cQgA4vBbxVQ/ZjDMYP2LmK4P9vSvSdktVJ8hbmJ7HEZRzq6owWRI+z1e05jsE6gHZjDMYf8XMA0CBQAiBwwFugZDgj+dxBOXcqipMloTP8xU5/T8A9YB0xhmMv2LmAaBAIITA4QC3QEjwx/M4gnJuVRUmS8Ln+YrWAz8A9YB0xhlKvGLmAaBAIITA4QC3QEjwyvM4gnJuWKUnS8DzmYqw9ThQD0hnnKHEa1fgpSvwUjrjtL444NwkQFhACIHDAW6BkOCV53EE5dywSk+WAEdQ6ku+IcLWY0A9INM69xOv3cGX7uBLmdZp3T7g3CRAWEAIgcMBboGQ4JXncQTl3LBKT5YAR1DqS74hMrjiQD3Qp3XtH7x2h47coaM+rcu8fcC5SYCwgBAChwPcAiHBK8/jCMq5YZWeLAGOoNSXfENkWE8A9YBU69o/eLOx/2pj/5VU67I8P+TcJEBYQAiBw4HK8dsvR2gw60BIcAWr53EE5dywSk+WAEdQ6ku+IcJccX7gvtYib0hzTc28qukyEhmsJ6uE0Um3m1o43K9pYKmZy4YCawoPqdYVPnyzGX61GSb2YYJzk4qh+itbuWAQaphVN4QufiBk9dDQoukyCszzfN2z+ZcmTysOnS+Apf/tlyNnZ0kqzDpVDwnqWpfPgWrsvD55t165PI8jaPm8IRf3e/kwd+pkN8OvcAQl8/xEZFiP8wN3a4umc6Hwq6z13a0t8oYWrCdT4u1skzfk67lwG4SNTOsKH77Zwl9v4a9lWtfSVoJzk4qh+itbuWAQaphVN4TKciDQygXmeb7uWYobF2zirF1ZWCtubeYrhJDNX6fqIUHx2zjWUOha52XBJj5/LXi3Xrk8jyPohXpm8Sr3c6dOdgt/jSMomecnIoM7zg/crS2aTiOzUN7QIm/oxtJXiWrp8ha5uN9L66S1W5MpVGPiflu6LSF9sloN9WsaCIXkZvZJju6mdt7QZhvi3l1FI9O6wz8cb0XfbEXfyLTupe0E5yYVQ/VXlhaQtCG8nW3yVnXKknRDciCyIbWT/KErAKobQmU5ENiWoB9j1MwRDy1ycb+3p5t6iVm5Zhxe0tIYbeKUH1j2YLav3JQlS++ddAXKXqZtxkL2VCEri7GFE79ICVm2DHchQfM21pN3oSnrGM+5U4w2cQvWwzIQNVSoQ5y/4ulwqiC5PI8j6AW69Xa2sZ5yDB9Sopfy1pbXz2Wa7Fb0DY6gZJ6f8OfLXpnYbWjBelxxgyve0y0X93sNrrhBjaUW0pVe40yG1omm0+hubbMNpXog3uRoNd2tqSHIDLV56mVPt7xVHTe40qHmcre2pO0RIH1aN/7D8Xb0eDt63Kd1C+1bAtVfWdYAy/Q81K9p6HYbXPGhfg3RNitcU3ZSO8kfugKguiFUlgOBuQRyYtUMaozaLXs8GG1i4j2SeOtlr1wzDr/Q0mRfzfgq5e3MQmT5jVzQoX4NZUEzm7GYPcW+soyA4S8p2ZrOE5AlHIVExttD/Zr0ErAsNGMd8+0UQoq1qjMlbHuQucrnr3jlyOP50r/yZbSJs1xKn2+O+M+abCVOJOpkcQQlMnxGhLli/MB1rUXdZcxVQuaZGZYmPd3ya+oYZrSKu11ZNTMfRiFKvF1t8oZuV44RqZ8DyzWiYJDq3PjL4+fx4+fxY6nObd6Kc25SMVR/ZRmFtCGMVnGbddjl7WpjBiRrlOYPXQFQ3RAqy4GQqxWtYa54YM3QKteMw0taGqNV3IL1EOX0PUhbEde1FrW4jeq0wrfMuRWK6qrclOmZR4RsJfOkkKXWSYVE7Ph57Fiqc5s34xV+EhM14LEeonCcstALRB0iQ81n75TxHD23WYfpoxCVWfuk9c9aoVLk8XzpD+FasIpTHqB5Js8c029tLAvE6ueLThZHUCLDZ0QGV4wfuFpb1J3GXCVknplha2K0irtdQ/3qVjWlUI01tFmHGGMN9asbWrCenCPmsVBISHXuyMuTF/GTF/ETqc5t2opzblIxVH9lswtZhvB2tqk71VYxy9CsUZo/dAVAdUOoLAdCnqXP0zBP51VdO77uWaoTiM/YsG4Qmq9crS1ycZta3O8tbEGLqlBUV3yH+uCCs7MkpyHB8Ns5C13UTkkHT6GbncvFzeN5HEHL5t7C5pjjra0ik8URlMjwGZF+Pc4P3K0tmpsL1BLvzTb52w+8+vW4fhxrSF0lqzHrUwu9N9s0b3fbBqmF41hDtzu7N3IgZp+U0XNaKCTSoXn6In5K7EPOTSqG6q9sdiHbEIMPNK3dGNnV3W5KuLYRFnpvtslbx+PZDYUaSNUNobIcCLRy1nyeeGBmmJVrxuElLc2C7e0W7O466wah+SrVKrNNzlnQuL7EPcW2WPSTge9Qn13AaUgwtlX+hc65+qyQS5n/TM614qkmgw806dioIPk9jyNoad2yGZ+ZO1v8kz6p4IlEThZHUGLKPEdkWI/xAxflc1dy8QOvYT1mWLCKMx/VV3cuENWITIz4EkaqZqaT1FXDOJa+5KK0ZfZGlLiIHrL6JEdvwXponQsQmX4jcnS6kzjbSZzJ9BumLe5NKjI8qryylIDsdrENETOMYw1ZDckmlELyz3CUhmyhKwCqG0JlORBoi5sjnzMemBlm5ZpxeGlLQ/UnY4NkbUPSh97OtvTGzLug2WPl31PnrWyWVQKm6iHBPBvZFprVz7l2SqY8cz4zK2dt5xwr3tqtpscGR57HEbTknoceqLMPOhfLDmLfU3n9XI7J4ghKTJnniPTrMaAekOk3okenuwdnuwdnMv3G4ib3JgmdwQfqhjbrINdmVA0IIXB4hai3rVQyPA+JKq6jq7VFfXOBL57HEZRz51disjiCElPmOSK9KwbUA1LdRvTV6e7h2e7hmVS3sbjFvUlCxnuzTd7Qor5p5NyS6gEhBA4vL4P95L2o+tpKJcPPkOBiHV2t1Y2Zcz2PIyjnC1HeyeIISsyX/4j061Gg5rmjcU87AtFXp3uHZ3uHZ9OOgEy3wblVgICAEAKHA9wCIcFnz+MIyrmd5Z0sjqDEfPmPSKbbAGqeaUcw+uo09PJs7zBJMO0Icm4VICAghMDhALdASPDc8ziCcm5quSaLIyg5Wf4jih+dAvUA/sOZP5GkwblVgICAEAJmZLqXAAAMcklEQVSHA9wCIcFnz+MIyrmd5ZosjqDM+fIWkf51EgAAAAAAACgZHEE5t6E+5yK6I38CAAAAAEAJ3P5+DgAIcATl3IY6nIXo4YwLAAAAAIBSmAaAFDiCcm5DHc5CpDD6AQAAAAAogVEAoIAjKOc21Jv9IqUFrxoqS6QaWDlDzVfGll/eHrXfklvbpE+v39Zfv62/cVv/0R39x3cNn9w1/FcP9sfeuT/1zbfJnrZL5/8kMexFk0PPMvzma9vEciQHsXOZtFeEqUoyUxqr5zO7mmCirSK6tbpA78gJ5kxg64knaTBnYnY1MWmPqYvZ7GPmiMIcGTSGB43hx0/Dj+bD/ViozMztAwAgLHAE5dyGerMfhCwIWRCyIGRrkIxyXUtgzizZqltLTNljE8ux0jTrwyflFqw5eAAAgADBEZRzG+rKchCyIGRByHIsZKupYutByGbdcHUmMGdCuxIr9IarJaIwR4ZNlbzPCkIWAGodISpCIdpMUHNCFlQsCFkQsnUmZLM+J7Ce0K0lZlYLuuGqMEdGTBFCsz5+yqVmBSELALWEEEWhEG0mECnN4WxwFqoodgWmmy11I2RtkULJVrpTy1GCSXuZIXueWo5O2aO8ELIFoF25AKsVgXMlWhT6tVjWRwXW4tqV2KQ9mv+Gq9KMK8zhQWN4cCH8eD70XbU+HgBCFgDqE2HpQmFZSyMjZMeW9seW9seWwmNL4THTPoHCFFKYQoolQZKeUYUxc0zmPyEWXGnBxy34uAUvUMhea3tYaSF7QbgSspWTvxcRsqyfr6Xc2a2U0uVWMVOVK+YsSLmOmsLpW637D59wf84CAFCHCEUdCsXOXIiyVKwppDCFRoyBkQX/8FPfEMmCIBle8FcDI/eMGP2ji4FRU3DMvD9uDjO1LKuQff/3twl4K2Q5vCNbuZu49Slki/uogDNBVa56R2zGHptYzvmp1lFTmPhU66P58Hc1JFu/BQBAyOAIyrkNtWRnLkSkir3x33+7/se//v4Pn3/4yWcffPzptY+6Wm90tl6/CfCdG53XPur64ONPh556R43+MVNQZd6naVmmkH3nN59SASELQpZD/UpTrtrV2FQu5UrI1sX9gYXUN7E4l5sVFLIGAACEDY6gnNsgdAvPJS1kTaHrf/xrEpJgU8uH7Y90m4NzO4SWJe7L5hKyv3jnBhMQslVQsfUjZItQrmvxlHK11bVsZROyQQAAhA6OoJzbIETbCiclZEcXA7//w+dcizFIpaemlj/cV9sfzbqH5nZHjX7lUiiXkL3y8/dzwSshy+2XvUDIllfCsinXKF251rdsBSELALUKP/UiP60qAdGYKaxY3B8x+j/85DOaNtJoNFevXr106ZIIEp/SpUuXGhsbHz16RF2s/3z/g7tDxvtq+yPd5tBT76gpqLTgpES4+FML8jwSgSZk1cv5uIi0Pe/pB0U+vetZMVRF4xbyeK/8WvYilFfOUn+GAFuLz64mUl/Pojzxg/g+1sBC6icGOP/7FP/g/h0CAICywDfVyDd7LoJozBRWGEPDC74PPv6UVEVHR0cffvjhW2+9defOHavVepYjffbZZ8lk8v79+42NjbWUuXz5cjKZ1Ol0/MxMTEzIZLJ33nnnrbfeikajxJKJf3X1f/tnekdND6bXBuZejC76lOaQyhomqKaQ1SzjebjgbdoyPsYr64buudiZcCNkS2N6JcqCPUIyY8cviHYF169EMEdUvxLRr0Sm7Ljauq8y75NPERk2BgcXAt/PBx/O+R9g/m90wLn4AACoDXAE5dwGPttzEURjprDCFBp66rv2URcpZK9evdre3p5Lv5KJqOPz+dbW1i6c8cn/1NTc1NTcMW73+dbGvpBaz3yz3V+NZVcupCRfZvarL8bOrJLbs+khKP00N31hOzvz+XzWwb82d4y7IhFCxEeYGez2F4M5LjHrEBmr5B4WsVopmTzNmXUoJZcvXyb8Pzw8TEjbZDL5S/Gv/yZT3Rl48o3G/j22PWLko5C9+OcNQMiWQcXaI1N2fMqOTz4LTz4LTyzvT9lCJTC9HJp9tq9bCc8+2599tj9lC6ktQZUpMGL0jxj9Iwt++bzv8Zyv3+D9VueRzQBFIwUAoIbAEZRzG/hmSVkQjZnCo6bg4FNv641OQhIRd/5OC0jJZLKQaoUkn6pDaqFkLBLiJVHU1dTU3NSUKbdImiXEZYuUvEStxmxI5CUSKbMhkSwSqYQY1KeRSKQSlS+7B5+qo7mpqblD5cs1qEXS1dHRpfKx9U95SUyBYS1b/xZph8pHtY3R6r333rt//34ymfznf3v3056Rvz/S31cvP9ZvDhu9Y+YgCFkQsllC1h4h9OvE8v6ELaSxBjXW4IQlMGEJaCwBjdmfnwmLf8oamLIGZpaDU7bghMU/bvIrFryD857Bec/32N4jw26/bu/+zI50aqdvErgokokXAADUEjiC4ghazwZUAoqQvX6TELKNjY0ymawQ9dne3l68ZGVPNonERn2dFqxSy6lN0qHxUcstaTFKqXlKVvNpJCktaZM0NTcRd3lVGuIqoYApnWf3Y5FKLKc+lVRlITrxqSQa3+mpT9UlsdgkTV0qX6okM2hmCJ9FklaxWYbRh0tNitIwbS2z/1OLRGrxaVSWXK20Wi1xU/YXv/xV553B7odaqcr6SLfBQyFblm+AgZAtg4q1hTTWoNoSGDf7x01e1aJHZdxTGfeUxl2lcXdsYYeKanFHvbg7YdpTm/ZUizuj8zuD2PPv9c8f67YfzG793/SWdGpTMrFxbxwoP3dVbgAAag8cQetq3ErDImR/+tOfrq6unhSQ2tvbC6lWSPIqO6RmSsbcS/5r7e1Qe9L1zL3NTb1qZS+1hGiYrmaWdii9J5QSj7Kz10zNUzvPJHOv1HziVfZKe5XWE4+6V+k9OfEqO1LCsVep7uhVKzuam5o6lR76oNRuT+iG0YejTopoeHJycuJh7T8zBKXVP/zjv6ZbnRweHv7oRz9KJpP/9C//0Xl74KvvZkHIVkvIcqFlSxayFBVLSNixRY/KuKd4+mL0yfbw3Obw3OYwtjFkcA/PbSrmNhTzm2PzmyNz7gGD+9Gsq3/a+e3Uukyz1jfuvDvmuK1wfD0KVJy/j6wAAFCT4Aha8yNWDZFiaX/EFBygCFmRSFSg+kwmkwXWLCB51B3EvUallyb+PMpO4u/pGTlolqaVHHG1U+nJqka51NyUloxNTc0dHRnFSTYkElnYaz5JC1lrL2FSqlUz2T990IzWpEwoXYc2XNakaBqd0f+JR600Z5lHa3VyIhKJChGy7Xem3v9EJr761dsMxBTeu9F37fMRppClPibpIl/2KoqyaN+JHE/yqqaQLdtDD0oVslQVqzR5x4x7I/PPh+Y25XrXgHZ9QLc2MOuQax3ymdX+Sfu3E8/uq5Z7FMt3RqxfD1m/GrB8KV/68nsLUGVuPV4CAKBWIf7KX7WxOJ9v5RAplvZHFgMD8x6qkD0uLLW3txdYE1IpaU/Z2dQxvkcv1ul01JekkL15ezCPkG28ftexsRtL/BA/PIofHsUOXkYTLz2h+E4gtuOPbnsjz72R3UBswbr53nXJRYRsmSnTfdzyw4mQZeOcR8/ao7PPIjPP8ClraMIcGF/0JiFBggQJEj8SjqCV7r/SQ3CeQMgKL12+fJn6ssA7sv/e3O0LhPyhSCiaCEUT/nDcG4rbN3xmp2dxdfeJ7blxZXdl0+8JJcRXv6olIVsRFcsbIXv+byjYo7PPItPPwtO24JQtqDF5OD1wIEGCBAlSVqqQ1qwHCUukCwnZZDJZAZ0G6ZxEc3vhQnbP69/1Bv3hWBBPePfje/6oxel5urIzZ9ueWdzArNu2dd9uIAZCtuBPGnAsZPNLWN1aAluLG9bi+tXo9HJItRh4jL2QTbg4PG4gQYIECRJrKqPurB8JSyR2IfumsNTe3l5gTUhlTDqdjvqyKCG7s+fzhiL+cHwvGNvxRoyrO5hte9a0oX6yPrPoXnTs7fijIGSFKmRXY3pHDHMmsLW4fi0xY48qLfjA08C3Bq9sxtM78fzuuPvrUQenBw4kSJAgQcqZCA1amgy9SFtBJ9Ho0v7wYkCeQ8heunSJLDw385Of/OT58+eQqWZme3ubcyFbRphClvb1r4v8zm3hOrXgRx9QfvCWo48WzK4m9GsxzJnAnAm9I6a2RgaNoe+eBL81hL7RB77RB+5rfdJZT9/07j3N1m2lq3vYnuMogAQJEiRIfEkFqlKyWh3qVzL9PzkJ3A+93ek5AAAAAElFTkSuQmCC" alt="" height="101" width="679"><br><br>توجه کنید که زمان ایجاد اسلاید جدید روی اسلاید کلیک راست کرده و Layout مورد نظر را انتخاب نمایید.<br><br><br> <p dir="rtl"> </p><hr style="WIDTH: 256px; HEIGHT: 2px" size="2">